Till innehåll på sidan

Nationell handlingsplan för samhällets informationssäkerhet : statusrapport genomförande

Nationell handlingsplan för samhällets informationssäkerhet : statusrapport genomförande

Detaljer

Nationell handlingsplan för samhällets informationssäkerhet : statusrapport genomförande
Publikationsnummer
MSB800–december2014
ISBN-nummer
978-91-7383-528-2
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
39 s.
Pris
0 kronor
Den nationella handlingsplanen för samhällets informationssäkerhet publicerades 2012. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tog fram handlingsplanen på uppdrag av regeringen i samråd med övriga myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI), det vill säga Försvarets materielverk (FMV)/Sveriges certifieringsorgan för it-säkerhet (CSEC), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen (PTS), samt Säkerhetspolisen/Rikskriminalpolisen. I handlingsplanen ingår ett trettiotal åtgärdspunkter för att öka informationssäkerheten i samhället. Nyckelområden är samverkan för att motverka och hantera allvarliga it-incidenter och åtgärder för att öka medvetenheten om behovet av informationssäkerhet i samhället. Ett viktigt syfte med planen är att ge väsentliga samhällsaktörer stöd för att förbättra sin informationssäkerhet. Bland dessa finns myndigheter, landsting och kommuner men också privata aktörer. Arbetet med handlingsplanen kommer att avslutas 2015. Under de senaste två åren har myndigheterna i SAMFI och många andra aktörer i samhället genomfört ett stort antal aktiviteter för att öka samhällets informations- och cybersäkerhet. Ett antal av de åtgärder som presenteras i planen är genomförda och för det stora flertalet åtgärder har arbetet kommit en lång väg. Inför det sista årets arbete med handlingsplanen är det dags att göra ett bokslut. I den här rapporten presenteras därför status för arbetet med handlingsplanens åtgärder.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan