Till innehåll på sidan

En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete 2015

En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete 2015

Detaljer

En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete 2015
Publikationsnummer
MSB943
ISBN-nummer
978-91-7383-619-7
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
69 s. : ill.
Pris
0 kronor
På uppdrag av regeringen har MSB i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomfört en undersökning av informationssäkerheten i kommunerna. Kommunerna har ett av det svenska samhällets mest komplexa uppdrag. Det omfattar allt från den dagliga omsorgen av äldre till att säkerställa att känslig infrastruktur fungerar. En stor del av den samhällsviktiga verksamheten räknas till kommunernas ansvar. Säker informationshantering spelar en central roll i detta uppdrag. Resultatet av undersökningen ger kommunerna en bra bild av de brister och möjligheter som finns i kommunernas informationssäkerhetsarbete samt tydliggör de frågor som kan behöva prioriteras. Resultatet kommer även att utgöra ett viktigt underlag för MSB:s och SKL:s pågående arbete med att stödja kommunernas informationssäkerhetsarbete. En gemensam bild över läget kan även underlätta samverkan på området, exempelvis mellan kommuner och länsstyrelser.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan