Till innehåll på sidan

Nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på nyheter och aktuell information från MSB.

Du kan följa utvecklingen inom områdena skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar genom att följa våra nyhetsbrev.

Starta  eller avsluta prenumeration

Behandling av personuppgifter

När du inleder en prenumeration på något av våra nyhetsbrev samtycker du till att MSB lagrar dina personuppgifter för att kunna administrera prenumerationen. Samtycket kan återkallas genom att du avslutar din prenumeration.

Hantering av e-postadresser

Adresser kommer inte att ges, säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till ett annat företag. Alla utskick görs med teknik som inte visar adresser till andra prenumeranter. I varje utskick kommer prenumeranterna ha möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Detta kommer omedelbart att respekteras utan dröjsmål.

Behandlar din e-postadress som en personuppgift

Prenumerationen innebär att MSB behöver behandla din e-postadress som en personuppgift. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984.

Vi delar dina personuppgifter med företaget Apsis, som levererar vårt nyhetsbrevssystem. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. MSB kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att MSB är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer MSB aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att avsluta din prenumeration.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, invändning, eller begränsning av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på 010-240 240. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Genom att inleda en prenumeration på något av våra nyhetsbrevet samtycker du till ovanstående.

Senast granskad: 14 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan