Till innehåll på sidan

Östersjösamarbetet

Östersjöstaternas Råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS) är ett forum för samarbete mellan de deltagande länderna inom de flesta politikområden med undantag för försvarspolitiken.

En gång per år sammanträder Rådet på utrikesministernivå. Mellan rådsmötena styrs verksamheten av en ämbetsmannakommitté. MSB jobbar för att förstärka det regionala samarbetet kring civilskyddsfrågor. Dessa frågor behandlas inom det delområde som kallas civil säkerhet, där civilskyddsfrågor har identifierats som ett av tre huvudspår inom delområdet. MSB deltar i årliga möten på GD-nivå och även i experts möten. 

EU:s strategi för Östersjöregionen

EU:s strategi för Östersjöregionen antogs i europeiska rådet i oktober 2009. Till strategin är det kopplat en handlingsplan som ska justeras med jämna mellanrum. Detta görs efter beslut av en högnivågrupp bestående av regeringsföreträdare från de åtta kuststaterna till Östersjön som är medlemmar i EU (Tyskland, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen).

Webbplatsen för EU:s Östersjöstrategi

Handlingsplan, dokument och rapporter för EU:S Östersjöstrategi

Sverige är samordnare

Från 2013 har MSB ett samordningsansvar för policyområde säkerhet (Policy Area Secure) inom EU:s Östersjöstrategi. Syftet med prioritetsområdet är att stärka förmågan att tillsammans hantera större gränsöverskridande olyckor eller naturkatastrofer som skulle kunna leda till kriser med svåra samhällskonsekvenser. Samarbetet kring brottsförebyggande åtgärder ingår också i policyområde Secure efter revideringen av handlingsplanen i 2015. 

Ansvaret innebär att MSB och Sverige ska vara aktiva och skapa förutsättningar för länderna att starta nya projekt. MSB delar samordningsansvaret med Östersjösekretariatet och ingår i en styrgrupp med representanter från medlemsstater och andra aktörer.

Policy Area Secure

Länder som ingår i Östersjöstaternas råd

Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Island. 

Senast granskad: 30 augusti 2021

Till toppen av sidan