Till innehåll på sidan

Information till din ordinarie arbetsgivare

Som registrerad i MSB:s resursbas måste du säkerställa att din ordinarie arbetsgivare är väl informerad om din registrering i resursbasen.

För oss på MSB är det viktigt att det finns en förståelse mellan dig som är registrerad i resursbasen och din arbetsgivare att du med kort varsel ska kunna ställas till MSB:s förfogande. VI förespråkar att du som är registrerad i MSB:s resursbas håller dialogen levande med din arbetsgivare om möjligheten att åka på insats.

Information att ge till din ordinarie arbetsgivare

 

 

 

Senast granskad: 23 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan