Till innehåll på sidan

Informationsmaterial om naturolyckor

MSB:s informationsmaterial om naturolyckor ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och andra aktörer att informera om naturolyckor. Informationsmaterialet ger stöd för kommunikation om hur man kan identifiera risker, planera och vidta förebyggande åtgärder mot naturolyckor.

Riskkatalog

Riskkatalogen är framtagen som ett stöd i kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys, men informationen kan även vara användbar för andra, såsom regioner och myndigheter. I riskkatalogen finns material om olika naturolyckor som kan användas i aktörers egna analyser och planering.

Handbok i kommunal krisberedskap: riskkatalog

Faktablad med information för fastighetsägare

Här finns faktablad som kan användas som underlag i kommunikation med fastighetsägare. Faktabladen beskriver hur man som fastighetsägare kan ta reda på risker och agera före, under och efter en naturolycka. Faktabladen är framtagna av den myndighetsgemensamma arbetsgruppen för naturolyckor.

Länkar till information och råd

Symboler

Här finns symboler som kan användas vid kommunikation om naturolyckor. Tänk på att anpassa dessa efter vad som är bestämt lokalt eller regionalt. Symbolerna är fria att använda, de finns i både svartvit och färg, i JPG-, PNG- och EPS- format.

Ras, skred och erosion

 

Symbol 2a-ras.png

Ras

Symbol 2a-ras-hus.png

Skred

Symbol 2b-skred.png

Slamströmmar

Symbol 2c-slamströmmar.png

Värmebölja och höga temperaturer

Höga temperaturer

Symbol 3a-högatemperaturer.png

Värmebölja

Symbol 3-värmebölja.png

Vattenbrist och torka

Vattenbrist och torka

Symbol 4-torka.png

Vattenbrist

Symbol 4a-vattenbrist.png

Skogs- och vegetationsbrand

Skogs- och vegetationsbrand

Symbol 4b-skogsbrand.png

Vegetationsbrand

Symbol 4c-gräsbrand.png

Åskoväder och blixtnedslag

Symbol 5b-åskoväder.png

Stormar och starka vindar

Symbol 5-storm.png

Snöoväder och låga temperaturer

Symbol 6-extrem kyla-variant2.png

Snöoväder

Symbol 6a-snöoväder.png

Låga temperaturer

Symbol 6-extrem kyla-variant.png

Översvämning kust, vattendrag och skyfall

Översvämning

Symbol 1-översvämning.png

Översvämning kust

Symbol 1a-översvämning kust.png

Översvämning vattendrag

Symbol 1b-översvämning vattendrag.png

Översvämning skyfall

Symbol 1c-skyfall.png

Symboler – naturolyckor (övriga)

Oljeutsläpp till sjöss

Symbol 7a-oljeutsläpptillsjöss.png

Vulkanutbrott

Symbol 8-vulkanutbrott.png

Solstormar

Symbol 8a-solstormar.png

Objekt från rymden

Symbol 8b-objekt från rymden.png

Jordbävning

Symbol 9c-jordbävning.png

Komplettera med egen information

Det informationsmaterialet MSB ger här är generellt och kan behöva kompletteras med specifik information om naturolyckor utifrån ansvarsområde, geografiskt område, målgrupp och ändamål.

Senast granskad: 17 januari 2023

Till toppen av sidan