Till innehåll på sidan

MSB:s bibliotek

Inom myndigheten finns tre välutvecklade bibliotek som i första hand riktar sig mot personal och elever.

Biblioteken är belägna i Karlstad, Revinge och Sandö. Biblioteken kan bistå med litteratur som är sökbar via bibliotekskatalogen. Vi har även tillgång till tidskrifter, videofilmer och andra medier, främst inom områdena olyckor och kriser.

25 000 titlar

Biblioteken tillhandahåller tillsammans cirka 25 000 titlar med fokus på ämnesområden som rör olyckor och kriser. På skolorna finns välutvecklade bibliotek som fungerar som naturliga verktyg i den pedagogiska verksamheten. Myndighetsbiblioteket i Karlstad producerar även biblioteksdelen i RIB med bland annat brandutredningar och erfarenhetsrapporter.

Sök i MSB:s bibliotekskatalogBiblioteksdelen i RIB

MSB:s bibliotek

MSB:s bibliotek

Kontakt MSB:s bibliotek Revinge

Kontakt MSB:s bibliotek Sandö

Kristina Martinsson, bibliotekarie
010-240 21 68 eller 070-340 51 52

Senast granskad: 23 augusti 2019

Till toppen av sidan