Till innehåll på sidan

Ersättning till kommuner

Kommuner får statlig ersättning för att stärka förmågan att hantera extraordinära händelser och upprätthålla en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Hur ersättningen ska användas och vilket stöd kommunerna får regleras i överenskommelser mellan MSB och SKR:

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020

Anvisningarna tydliggör hur ersättningen får användas:

Anvisningar för användning av statlig ersättning för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar

Länsstyrelsernas arbete med att följa upp och stödja kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar beskrivs i två vägledningar:

Vägledning för länsstyrelsens arbete med att följa upp och stödja kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvarGemensamma bedömningskriterier för länsstyrelsens arbete med att följa upp och stödja kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar

För att ta del av ersättningen

Ersättningen betalas ut i juni varje år. För att ta del av ersättningen ska kommunerna fakturera den överenskomna summan från MSB.

Särskilt stöd till ledningsplatser

Utöver ersättning enligt överenskommelserna kan kommuner söka medel från MSB för en del kostnader förknippade med utrustning av kommunernas ledningsplatser. Särskilda villkor och finansieringsprinciper gäller.

Hur du ansöker om stöd till kommunala ledningsplatser

Stöd till kommuner samlat på en webbsida

De stöd och vägledningar som MSB tar fram till kommuner i enlighet med överenskommelserna finns samlat på en webbsida.

Samlat stöd till kommuner

Senast granskad: 25 november 2019

Till toppen av sidan