Till innehåll på sidan

Tips för förstärkt Rakeltäckning

Rakelsystemet har mycket bra täckning och kapacitet. I vissa situationer och vid vissa platser kan det ändå finnas begränsningar, så som exempelvis i tunnlar eller vid stora evenemang där många Rakelanvändare befinner sig på en begränsad geografisk yta. Då kan det vara bra att känna till funktioner i Rakel som underlättar kommunikationen.

Kontrollera Rakeltäckningen på platser där du räknar med att använda Rakel. Då vet du vilka platser som inte har full Rakeltäckning och kan på så sätt ha en förutbestämd och övad plan för vilka funktioner du ska använda och hur du ska samverka.

Genom att vara förberedd och använda funktioner i Rakel som exempelvis direktläge (DMO) kan du använda Rakel även på platser där det saknas nättäckning eller där täckningen är begränsad.

Radioterminalens betydelse för räckvidden

En fordonsradioterminal har ofta en bättre antenn, ett tak som jordplan och en uteffekt på cirka 10 watt. En handburen radioterminal har en kort antenn och sänder med cirka 1–3 watt. Detta gör stor skillnad i räckvidd.

Rakel fungerar som all trådlös kommunikation bäst när antennen är placerad högt och fritt. Om du får täckningsproblem när du exempelvis står i en folkmassa med din radioterminal i bältet kan du antagligen få bättre täckning om du lyfter upp radioterminalen i axelhöjd och även håller den en bit ifrån kroppen.

Om du använder en fordonsmonterad terminal, kontrollera då att inget är i vägen som dämpar signalen. Prova att flytta fordonet en bit om du upplever dålig täckning.

Batterier och antenner

Kontrollera att radioterminalens batterier är godkända av tillverkaren och inte är för gamla för att klara 2,5–3 watts uteffekt. Kontrollera även att antennen inte är skadad. Använd den typ av antenn som tillverkaren av radioterminalen rekommenderar. 

Direktläge, Direct Mode Operation (DMO)

Radiotrafik i direktläge (DMO) används främst då man arbetar där nättäckning saknas eller då man av taktiska skäl inte vill belasta nätet. DMO kan med fördel användas för lokal kommunikation till exempel inom en skadeplats eller ett insatsområde. Radioterminaler i DMO fungerar ungefär som avancerade walkie-talkies.

Vid större insatser kan man strategiskt låta några utpekade grupper gå över i DMO-läge för att på så sätt frigöra kapacitet i Rakelnätet för kommunikation mot sambandscentraler och samverkansgrupper.

Kommunikationen (samtal och datameddelanden) sker på vissa tilldelade frekvenser och i fördefinierade talgrupper, inom eller mellan organisationer. I DMO sänder en person åt gången – en pratar och övriga lyssnar. Observera att trafiken i DMO-läge inte är krypterad.

DMO-talgrupperna måste planeras så att de inte krockar, vilket annars kan ske om flera olika grupper samverkar med egna DMO-talgrupper på samma plats och frekvens. Därför ska man inte montera enheter för DMO på högre höjd, till exempel på hustak och i master eftersom man då riskerar att störa egen och andras radiokommunikation.

Villkor och ansökan för DMO-användning med ökat geografiskt täckningsområde

DMO-användning med ökat geografiskt täckningsområde, alltså med en antenn på höjd 10 meter ovan mark, eller högre, omfattas av särskilda villkor och tillstånd. För sådan installation och användning krävs en ansökan (R42) hos MSB.

Repeaterläge, Repeater Mode Operation (RMO)

När du använder DMO (direktläge) och har ett behov av att stärka eller förlänga signalen mellan de involverade radioterminalerna för att få ett större täckningsområde än vad som är möjligt med DMO, kan du använda RMO-läge (repeaterläge). Genom att placera en radioterminal, som sätts i RMO-läge och som har stöd för funktionen, på en strategisk plats, kan räckvidden öka. Denna radioterminal fungerar som en repeater. Den tar emot och sänder signaler vidare. Räckvidden varierar beroende på utrustning, var RMO-terminalen placeras, topografi och bebyggelse. Den DMO-talgrupp som ska användas i RMO-läge måste i förväg vara inprogrammerad i alla de radioterminaler som ska kunna kommunicera på detta sätt.

Gatewayläge, Gateway Mode Operation (GMO)

Om du befinner dig i ett område med Rakeltäckning men där det finns platser utan täckning, eller där täckningen är sämre för handburna radioterminaler kan du använda en strategiskt placerad fordonsradioterminal som har kontakt med Rakelnätet, och sätta denna terminal i GMO-läge (gatewayläge). Terminalen i GMO-läge har då kontakt med Rakelnätet via en fördefinierad TMO-talgrupp, och kontakt med de lokala radioterminalerna som behöver förstärkt täckning via en fördefinierad DMO-talgrupp. Alla typer av talgrupper måste planeras i förväg.

För att vara förberedd kan du skaffa en fordonsradioterminal, som exempelvis monteras i en väska, som kan användas som repeater- eller gatewayterminal.

Senast granskad: 9 november 2023

Till toppen av sidan