Till innehåll på sidan

Lokala krisbroschyrer

Flera kommuner har gett ut lokala broschyrer om beredskap för kris och krig. Här kan du ta del och inspireras av dem.

Borlänge

2019 fick de cirka 26 500 hushållen i Borlänge en lokal variant av broschyren "Om krisen eller kriget kommer".

Ladda ned Borlänges broschyr Om krisen eller kriget kommer

Borås

2020 levererade Borås sin lokala broschyr "Tillsammans när krisen kommer", som delvis bygger på den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen och vill väcka boråsarnas nyfikenhet och vilja att hjälpas åt.

Ladda ned Borås broschyr: Tillsammans när krisen kommer

Botkyrka

Botkyrka gav ut en kort informationsfolder "Hur länge klarar du dig att handla mat? " som syftar till att medborgarna ska öka sin kunskap om hemberedskap, det vill säga, vad som behöver och kan förberedas i händelse av en kris.

Ladda ned Botkyrkas informationsfolder: Hur länge klarar du dig att handla mat?

Enköping

I Enköping togs det fram en modell för en plan B.

Enköping - Gör en plan B Planera i förväg

Flen

Flen kom ut med sin lokala variant av "Om krisen eller kriget kommer" till Krisberedskapsveckan 2022. På Flens kommuns webbplats finns också hemberedskapsmallar för bland annat måltider, krisplan och telefonlista. En karta över trygghetspunkterna i kommunen.

Ladda ned Flens broschyr

Gotland

På Gotland gav man också ut en lokal variant: För din trygghet på gotland syftar med syfte att ge bättre förberedelse om en krissituation
skulle uppstå.

Ladda ned Region Gotlands broschyr: För din trygghet på Gotland!

Lidingö

Lidingö gav ut broschyren Om krisen kommer.

Ladda ned Lidingös broschyr: Om krisen kommer

Linköping

Linköpings krisberedskapsbroschyr tar upp hur du ska klara ett längre strömavbrott, en stor brand eller en översvämning skulle påverka dig och din omgivning.

Ladda ned Linköpings broschyr: Om krisen kommer - är du beredd?

Räddningstjänsten Höga kusten

Räddningstjänsten Höga kusten har tagit fram en broschyr med tips och råd för besökare i Höga Kusten med trygg och säker.

Trygg och säker - om det händer

Vellinge

Den bästa trygghetspunkten vid en kris är oftast i det egna hemmet med hjälp av hemberedskap.

Ladda ned: Är du beredd behöver du inte vara rädd - Hemberedskap är en stor del av krisberedskap

Västerås

Ladda ned: Är du beredd? Hur agerar Västerås av händelse av kris eller krig

 

Sidan fylls på kontinuerligt. Vet du fler exempel? Hör av dig till krisberedskapsveckan@msb.se

Senast granskad: 6 december 2022

Till toppen av sidan