Till innehåll på sidan

Vilka kan ansluta till Rakel?

Grundkravet för att ansluta till Rakel är att organisationen tillhör den behöriga användarkrets som finns angiven i 20 a § förordning om elektronisk kommunikation (FEK).

Aktörer med ansvar för samhällsviktig verksamhet

De organisationer som får ansluta sig till Rakel är de aktörer som har ansvar för samhällsviktig verksamhet och som står utpekade i 20 a § FEK. Radioanvändningen ska vara sådan som behövs för att tillgodose allmän ordning, säkerhet, hälsa eller försvar. Gemensamt för dessa aktörer är att de samhällsviktiga uppgifterna är reglerade i en författning och därmed tydligt går att urskilja från annan verksamhet.

Exempel på sådana författningar är:

  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
  • Hälso- och sjukvårdslagen

Närmare bestämmelser om vilka organisationer som kan bli kunder i Rakel samt vilken verksamhet inom allmän ordning, säkerhet eller hälsa som avses finns i förordning om elektronisk kommunikation.

Senast granskad: 13 december 2021

Till toppen av sidan