Till innehåll på sidan

Vilka kan ansluta till Rakel?

Grundkravet för att ansluta till Rakel är att organisationen tillhör den behöriga användarkrets som finns angiven i 3 kap. 3 § i förordning (2022:511) om elektronisk kommunikation.

Den möjliga användarkretsen för Rakel är avgränsad till den verksamhet som MSB har tillstånd att använda frekvenser för. På grund av gällande tillståndsvillkor är det de aktörer som står utpekade i 3 kap. 3 § i förordning om elektronisk kommunikation som kan ansluta sig till Rakel. Gemensamt för dessa aktörer är att de har uppgifter inom allmän ordning, säkerhet eller hälsa som är reglerade i en författning och därmed tydligt går att urskilja från annan verksamhet.

Exempel på sådana författningar är:

  • Lag om skydd mot olyckor
  • Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
  • Hälso- och sjukvårdslag.

Senast granskad: 7 februari 2023

Till toppen av sidan