Till innehåll på sidan

WIS från A till Ö

WIS från A till Ö är en ordlista som förklarar olika termer i WIS.

På den här sidan

Aktör

Aktör är en organisation som använder WIS.

Aktörer (menyval)

Under detta menyval i vänstermenyn hittar du alla aktörer som använder WIS. Du hittar också användare och kontaktuppgifter till aktören och dess användare. Information om aktörens användare kan variera mellan olika aktörer beroende på vilken information aktören valt att visa.

Aktörsadministratör

Aktörsadministratören kan skapa, ta bort och uppdatera användare och hantera användarnas lösenord. Dessutom kan aktörsadministratören dela in användarna i olika organisationsdelar. Aktörsadministratören har också rollen som redaktör i sin organisation.

För att se vem som är aktörsadministratör hos dig eller hos någon annan aktör går du till menyvalet Aktörer. Klicka på önskad aktör och sortera på kolumnen Administratörsroll.

Aktörsnätverk (menyval)

Aktörsnätverk gör det möjligt för en grupp aktörer att gemensamt bestämma vilka ytor som bör följas för tillfället. Länkar till alla typer av ytor kan läggas till och på så sätt enkelt hittas av nätverkets användare. Aktörsnätverk kan läggas upp för flera grupper utifrån intresse och behov.

Ett annat användningsområde är när det skapas nya ytor. Då kan du välja att aktörer i ett eller flera nätverk får läsrätt hos varandra eller lägga till flera aktörsnätverk om du ska starta en yta med många aktörer. Ett bra exempel är när ett område med tät samverkan råkar ut för en ny samhällsstörning och urvalet för deltagande aktörer finns upprättat och kan väljas. Endast en aktör kan redigera ett aktörsnätverk.

Aktörsstatistik

Aktörsadministratören har möjlighet att se statistik över sin aktörs användning av WIS. Statistikfunktionen visar aktörens antal inloggningar, antal inlagda inlägg samt vilka ytor som aktören deltar i som har flest besök.

Anteckning

Använd funktionen Anteckningar för att dokumentera och dela information med andra. Tänk på att ingen sekretessklassad information får sparas i WIS.

Under varje anteckning finns ett öga som visar antalet visningar. Om det finns kommentarer till anteckningen visas antalet vid pratbubblan bredvid ögat. 

Användare

Användare är en person som har inloggning i WIS.

Användarprofil

Användarprofil är ditt användarnamn hos din aktör (till exempel msb_xxxxx). Användarprofiler gör det möjligt att växla mellan olika funktioner i din krisorganisation utan att logga in på nytt. På samma sätt kan du också växla mellan olika användarprofiler om du arbetar för flera olika aktörer. Vänd dig till Aktörsadministratören för att lägga upp en ny användarprofil.

Du lägger till en eller flera användarprofiler när du skapar eller hanterar ditt inloggningskonto.

Autentiseringsapp

En autentiseringsapp är en av tre alternativa metoder, där du kan få den engångskod (verifieringskod) som du behöver för att logga in i WIS. En fördel med autentiseringsapp är att den fungerar vid dålig eller obefintlig mobiltäckning. MSB rekommenderar den här metoden.

Ladda ner en autentiseringsapp (OTP) från en appbutik i din telefon. Det finns ett antal autentiseringsappar att välja mellan. Ta reda på om din organisation rekommenderar någon specifik autentiseringsapp.

Begäran

Begäran är en funktion som ger dig möjlighet att be om information från andra WIS-aktörer och/eller enskilda e-postmottagare. Exempelvis kan en begäran vara formulerad som en lägesrapportering. När begäran ställs till en annan WIS-aktör lämnas endast ett svar för hela aktören.

En publik begäran innebär att du gör ett formulär som i stället läggs på en webbsida eller skickas som en länk till mottagare. Denna är öppen att besvaras av valfri informationslämnare.

Bevakning

Du kan lägga bevakningar som gör dig uppmärksam på när det skapas nya WIS-ytor som du kan vara intresserad av. Välj antingen utifrån geografiska områden eller intresse. Du blir meddelad antingen via e-post eller sms. Observera att om du sedan vill följa ytan och få reda på uppdateringar, behöver du favoritmarkera och ställa in meddelandeutskick för den nya ytan.

Delade inlägg

Inlägg i WIS kan vara delade med övriga aktörer i ytan eller interna för den egna aktören. Exempel på inlägg är anteckning, loggpost, kartpost med mera.

Delta i yta

För att bidra med inlägg i en WIS-yta behöver din aktör delta i ytan. En aktör som har läsrätt, men inte deltar i WIS-ytan, ser samma mängd information.

Deltagare

Deltagare är de aktörer som är med och bidrar genom att dela information i en yta.

Diarieföring

I WIS kan du göra ett urval av vilken information i en yta som ska diarieföras. Du hittar funktionen under Ytans inställningar. 

Dokument

Dokument är en funktion som finns i varje yta och som innehåller tre delar:

 • Alla dokument som bifogats anteckningar.
 • Alla dokument som bifogats sammanfattningar.
 • Möjlighet att dela dokument mellan deltagande aktörer. Här går det att göra undermappar.

Exportera yta

Du kan välja att exportera all information i en yta, för att spara ytan så att informationen finns tillgänglig off-line för till exempel arkivering. Du kan också välja att bara exportera den information som ska diarieföras.

Favoriter

Favoritmarkering är ett sätt att bokmärka ytor så att du enklare hittar till dem och kan följa informationsdelningen genom att ställa in Meddelandeutskick när något uppdateras i ytan.

Filter/filtrering

För att söka eller göra urval av information kan du på ett par ställen i WIS filtrera information.

Flytta yta

Om en yta ändrar karaktär eller har hamnat i fel modul (samhällsstörning, övning eller samverkan) finns möjligheten att flytta ytan.

Följa

Du kan följa uppdateringar i dina favoritmarkerade ytor genom att ställa in Meddelandeutskick. Välj mellan e-post och/eller sms.

Grundinformation

Ytans grundinformation består av rubriken, en kortare beskrivning, eventuella taggar, samhällsstörningstyp, starttid samt område där samhällsstörningen utspelar sig.

Inloggning

För att logga in i WIS måste din organisation vara registrerad aktör i WIS och du behöver ett inloggningskonto. Inloggningskontot skapar du första gången du ska logga in och består av en e-postadress och ett lösenord. Ditt inloggningskonto kan vara kopplat till en eller flera användarprofiler i WIS. Användarprofilen får du av din aktörsadministratör.

WIS använder tvåfaktorsautentisering vid inloggning. Det innebär att du loggar in med en e-postadress som användarnamn och ett lösenord. Som en andra faktor ska du därefter ange en engångskod. Du väljer själv om du vill få engångskoden via en autentiseringsapp i din mobiltelefon, via e-post eller sms.

Inloggningskonto

Du kan själv hantera uppgifterna i ditt inloggningskonto och byta lösenord under ditt namn uppe till höger.

Läs mer om inloggningskonto under Inloggning.

Se Inloggning

Intern

Inlägg i WIS kan vara delade med övriga aktörer i ytan eller interna för den egna aktören. Exempel på inlägg är anteckning, loggpost och kalenderpost.

Intern arbetsyta (menyval)

Här hittar du de ytor som bara din aktör deltar i. Ytorna här är inte synliga för andra aktörer i WIS. Dessa ytor används exempelvis som loggbok, projektyta eller dokumentförvaring med tillgänglighet direkt i en webbläsare.

Interna samverkansgrupper

Interna samverkansgrupper gör det enkelt att visa för din aktörs användare vilka ytor som bör följas för tillfället. Alla typer av ytor kan läggas till och på så sätt hittas av aktörens användare. Grupperna kan ha olika fokusområden. För varje samverkansgrupp bestäms vilka personer som ska ingå, men det kan justeras löpande. Samverkansgrupperna hanteras av aktörsadministratörer inom din aktör.

ISI Allocation (menyval)

Menyvalet ISI Allocation används för bokning av ISI-talgrupper för samverkan i Rakel. Du som använder tilläggstjänsterna ISI-migrering Finland och ISI-migrering Norge i Rakel kan få tillgång till ISI Allocation. Om du inte har läsrätt till menyvalet skickar du ett mejl till WIS-supporten.

Kalender

Det finns en kalender för varje yta och den kan bara ses av dem som har läsrätt i ytan. Posterna kan vara delade med övriga deltagande aktörer eller interna.

Har du ställt in meddelandeutskick för ytan får du meddelande när det läggs upp en ny kalenderpost. Du kan enkelt vidarebefordra kalendernoteringen till din egen Outlook-kalender.

Karta

Det finns en karta i varje yta och du kan zooma ner till gatunivå inom Sverige samt söka på tätort, vatten, naturvårdsområde, bebyggelse, med mera. I kartan kan redaktörer publicera ett eller flera kartlager, markera områden och visa påverkansgrad med en färg, använda SiTaC-symbler samt importera och exportera geodata. Du kan även bifoga dokument och ange önskad publiceringstid. 

Kartlager

Kartlager kan läggas till i en karta av redaktörer genom att markera positioner för att lägga till symboler som position, enheter, faror, fordon, resurser, skyddsvärda objekt eller händelser. Områden kan markeras med cirklar, kvadrater och polygoner för exempelvis spridningsområden. Det går även att använda SiTaC-symboler för att visa lägesbild, problemställningar och taktiska åtgärder. 

Kartlager med GIS-information kan importeras med extra information som visas i tabellform när du för muspekaren över dem. Dessa kartlager kan även exporteras. 

Logg

I loggen hittar du allt som hänt i ytan med en tidsstämpel. Det framgår vilken funktion som gjort inlägget, när det gjorts och av vilken aktör. Detta kan kompletteras med egna kortare inlägg som din aktör vill loggföra, exempelvis beslut eller om något viktigt inträffat. Loggposter du lägger till kan antingen vara delade med övriga aktörer i ytan eller interna för den egna aktören. Om något noterats internt kan det flyttas till delad, men inte tvärtom. Den interna loggen är ett bra ställe att titta i, när man vill få en överblick över den egna aktörens arbete i ytan.

Läsare

Alla användare har en roll i varje yta som reglerar vilka rättigheter du har. Läsare har enbart läsrätt och kan inte justera något innehåll.

Alla har en standardroll, det vill säga en roll som sätts automatiskt för nya ytor. Rollen kan ändras av en redaktör för enskilda ytor vid behov.

Läsrätt

För att kunna se information i en yta behöver din aktör ha läsrätt från alla de aktörer som deltar i ytan. Läsrätten gäller för alla användare inom din aktör om inte läsrätten begränsats internt.

I listorna över ytor framgår om din aktör har läsrätt i ytan. Utöver ”Full läsrätt” och ”Ingen läsrätt” kan du i rutan mötas av till exempel ”Läsrätt hos 8 av 10”. Detta innebär att av 8 av de 10 aktörer som delar sin information i den här ytan har gett din aktör rätt att läsa den information de delar.

Mallar (menyval)

I vänstermenyn kan du som är Redaktör se en lista över WIS-mallar, din aktörs sparade mallar och andra aktörers delade mallar. Mallarna kan du använda i Begäran. Ett exempel på delade mallar är standardfrågorna i lägesrapportering. Du kan redigera din aktörs mallar men inte andra aktörers mallar. 

Meddelande

I WIS finns en meddelandefunktion där din aktör får gemensamma meddelanden. Du hittar funktionen högst upp.

Här är meddelanden uppdelade i två typer:

 • Meddelanden att agera på – Här hittar du exempelvis läsrättsförfrågningar från andra aktörer eller begäran om information från andra aktörer, uppmaning att avsluta yta, uppmaning att radera yta.
 • Informationsmeddelanden – Innehåller bland annat tips om nya ytor, rolltilldelningar i nya ytor, besked om avslagna läsrättsförfrågningar för vår aktör, Rakel driftinformation eller andra systemmeddelanden.

Meddelanden i den här funktionen är inte personliga utan kommer till alla inom din aktör som har samma roll. Det är viktigt att ni inom aktören kommer överens om vem som ansvarar för att meddelanden blir omhändertagna och vid behov besvarade.

Meddelandeutskick

WIS kan skicka meddelanden till din e-post och/eller som sms. Du väljer hur du vill få dem i WIS-inställningar eller under ditt namn, uppe till höger. De typer av meddelande du kan få från WIS är:

 • Redaktörsinformation (frågor, svar samt om jag blivit redaktör i en yta).
 • När det publiceras ny information i dina favoritytor.
 • När Rakel driftinformation publiceras.
 • När det publiceras för nya vädervarningar och meddelanden från SMHI.

Meny

I huvudmenyn till vänster i WIS väljer du vilken typ av yta du söker till exempel samhällsstörning, övning, samverkan eller intern arbetsyta.

Överst i varje yta finns menyer för funktioner inom ytan.

I den grå toppmenyn överst i WIS hittar du funktioner som omfattar hela systemet.

Noteringar

Noteringar omfattar alla typer av inlägg (lägesrapport, begäran, kartpost, anteckningar) och används som ett samlingsnamn.

Notiser

I appen för iPhone (aviseringar i Android) kan du få notiser från WIS.

Organisationsdelar

För att effektivisera arbetet i WIS kan aktörens användare delas upp i organisationsdelar. Det kan till exempel göras utifrån organisation eller utifrån ansvarsområde vid kris. Detta kan sedan användas vid rolltilldelning för att tilldela hela grupper rättigheter istället för att flytta en och en.

Aktörsadministratören lägger upp de organisationsdelar som önskas och tilldelar därefter användaren en organisationstillhörighet i användarprofilen.

Påverkansbedömning

Se SMHI Vädervarningar

Påverkansgrad

I begäran/ lägesrapportering kan din aktör fråga eller tillfrågas om verksamhetens bedömda påverkansgrad. Resultatet kan visualiseras i diagram och kartor. Påverkansgraden visas i skalan röd, ljusröd, orange, gul och grön. Skalan beskrivs vanligen i frågeställningen i formuläret och utgår från följande bedömningskriterier:

Kritisk påverkan (röd)

Följande tre kriterier är uppfyllda:

 • Verksamheten kan inte genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls inte.
 • Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan inte tillföras eller omfördelas.
 • Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

Allvarlig påverkan (ljusröd)

En eller två av kriterierna för "Kritisk påverkan" är uppfyllda.

Betydande påverkan (orange)

Följande tre kriterier är uppfyllda:

 • Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till del.
 • Tillgängliga resurser är ansträngda.
 • Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

Måttlig påverkan (gul)

En eller två av kriterierna för "Betydande påverkan" är uppfyllda.

Ingen påverkan (grön)

Följande tre kriterier är uppfyllda:

 • Verksamheten genomförs efter plan, lagstadgade och andra krav uppfylls.
 • Tillgängliga resurser är tillfyllest.
 • Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är inte övermäktig.

Rakel driftinformation (menyval)

Driftinformation för Rakel finns endast i WIS. Här lämnas information om akuta pågående, planerade samt åtgärdade driftstörningar i Rakelsystemet.

De områden som påverkas av driftstörningen visas i en karta. Driftstörningar och planerade arbeten markeras i kartbilden med en ikon. Den visar var störningen är, men av säkerhetsskäl visas inte exakt position. Området för den faktiska störningen kan vara större i verkligheten. Residensstaden används som markering vid störningar och arbeten som berör större delar av länet.

Vid driftstörningar/arbeten som är landsomfattande finns ingen markering på kartan. Om störningen sträcker sig över flera län publiceras information i alla berörda län.

Redaktör

Se Roll

Roll

Alla användare har en roll i varje yta som reglerar vilka rättigheter du har i WIS. Rollerna som finns i WIS är:

 • Läsare – har enbart läsrätt i de ytor aktören har läsrätt.
 • Talesperson – kan skriva och publicera egna inlägg.
 • Redaktör – kan skriva egna inlägg samt publicera egna och andras inlägg. Redaktören sköter också administration för WIS-ytan (exempelvis hanterar läsrätter och behörigheter, justerar beskrivning drabbat område, samt startar upp och avslutar aktörens deltagande).
 • Aktörsadministratör är en parallell roll med redaktörsrollen och är den som hanterar aktörens användarprofiler. Denna kan skapa, ta bort och uppdatera användarprofiler, skapa organisationsdelar och hantera lösenord. Alla aktörer bör ha mer än en aktörsadministratör för tillfällen när inte den ena är på plats.

Alla användare har en standardroll, det vill säga en roll som sätts automatiskt för nya ytor. Rollen kan ändras av en redaktör för enskilda ytor vid behov.

Samhällsstörning (menyval)

Menyvalet Samhällsstörning leder till ytor som hanterar skarpa samhällsstörningar. Här delar berörda aktörer information för att enkelt och effektivt skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild.

Sammanfattning

Sammanfattningen hittar du som en rosa ruta i ytans startsida. Startsidan kan redigeras och ibland väljs sammanfattningen bort till förmån för annan information. Vanligen är det den aktör som har störst ansvar som här kortfattat sammanfattar läget.

Samverkan (menyval)

I menyvalet Samverkan delas information som inte hanterar samhällsstörningar utan har en mer vardaglig karaktär. Användning av samverkansytor är en bra vardagsanvändning av WIS, för att få en vana av att använda systemet.

Menyvalet kan användas som projektyta. Läs- och skrivrättigheter kan begränsas.

Några exempel på vad den här delen av systemet kan användas till:

 • Dela information mellan aktörer som annars inte har tekniska möjligheter att dela information. Det kan vara lämpligt för projekt där information kan behöva sparas och vara nåbar från flera organisationer.
 • Nätverk och intressegrupper med återkommande träffar och löpande information som ska spridas eller sparas använder modulen för att vara nåbara på ett säkert och tillgängligt sätt. Exempel: Beredskapssamordnare i ett län, grupp av kommunikatörer med gemensamma intressen, TiB (tjänsteperson i beredskap).
 • Ett annat användningsområde för samverkansytor är utdelade TiB-dagbok, där tjänsteperson i beredskap kan dela informationen som är öppen.
 • Vissa samverkansytor är goda exempel för omvärldsbevakning, exempelvis när nationella aktörer som MSB och SMHI delar viktig information.
 • WIS kan också användas för att samla och få översikt gällande olika aktörers övnings- och utbildningsplanering eller användas för att planera enskilda övninga.

SiTaC-symboler

SiTaC är ett system med kartsymboler för att åskådliggöra lägesbild, problemställningar men även taktiska åtgärder. Symbolerna är grupperade i Brand, Förutsättningar, Materiel, Resurser och Åtgärd. SiTaC-symbolerna kan användas när du behöver skapa ett kartlager i WIS. 

Skrivrätt

För att ha rätt att skriva i en yta måste din aktör delta i ytan. Din roll i WIS avgör om du har rättighet att skriva och göra inlägg för din aktörs räkning.

SMHI vädervarningar (menyval)

WIS används för samverkan och information om vädervarningar. SMHI delar vädervarningsförslag i WIS och samverkande aktörer återkopplar med påverkansbedömningar. Föreslagna och beslutade vädervarningar publiceras i WIS. Som användare kan du ställa in så att du får meddelanden via e-post eller sms för nya vädervarningar och meddelanden. Varningar omfattar vind, regn, snöfall, vind i kombination med snöfall, stark kyleffekt, ishalka och isbeläggning, åskoväder, höga temperaturer, höga flöden, översvämning, högt vattenstånd. Meddelande lämnas om höga temperaturer, brandrisk och risk för vattenbrist.

Menyvalet nås endast av nationella, regionala och lokala aktörer. Övriga aktörer kan endast ställa in och få meddelandeutskick om varningar och meddelanden.

Solstormar (menyval)

Larmtjänsten för extrema solstormar är ett verktyg för att varna för risk för inkommande och pågående extrema solstormar. Informationen i menyvalet Solstormar innehåller bland annat störningstyp (dvs. larm eller varning), solstormskategori, starttid och beräknad sluttid för störningen och möjliga effekter.

Standardroll

Se Roll

Susie elstatus (menyval)

Susie elstatus hittar du i vänstermenyn. Störningsinformationen presenterar en översiktsbild av aktuella störningar inom elförsörjningen. Den innehåller utöver drabbad elleverantör, starttid och beräknad sluttid för störningen, geografiskt område samt hur många som är drabbade. 

Informationen hämtas från Susie (Samverkan under störningar inom elförsörjningen) som är ett verktyg där elnätsägarna rapporterar in störningar och uppskattad reparationstid för sina nät till Susie. 

Sök i WIS

I toppmenyn finns en fritextsökning ”Sök”, där du kan göra ett urval på vissa kriterier. På andra ställen i WIS kan du filtrera fram det du söker på olika urvalskriterier.

Tagg

Du kan sätta så kallade taggar (sökord) på anteckningar och på en yta. Detta kan sedan användas för att kunna söka och filtrera ut ett urval.

I ytor med lång livslängd rekommenderar vi att komma överens om lämpliga ord att tagga anteckningarna med. Då blir det enklare att göra urval när man söker information.

Talesperson

Se Roll

Tvåfaktorsautentisering

Tvåfaktorsautentisering eller tvåfaktorsinloggning är ett extra säkerhetslager för att säkerställa att du är den enda personen som kan komma åt ditt konto, även om någon annan känner till ditt lösenord.

I WIS loggar du in med en e-postadress som användarnamn och ditt lösenord. Som en andra faktor ska du sedan ange en engångskod. Du väljer själv om du vill få engångskoden via en autentiseringsapp i din mobiltelefon eller via e-post eller sms.

Första gången du loggar in erbjuds bara e-postalternativet, eftersom du måste ange vilken app och vilket mobilnummer du vill använda. Alla tre metoderna kan vara aktiva samtidigt och du väljer vilken som passar bäst för varje enskilt inloggningstillfälle. Det går att uppdatera ditt val av autentiseringsapp eller mobilnummer vid behov.

Utkast

När du skriver olika typer av inlägg i WIS finns det möjlighet att spara utkast. Använd funktionen för att spara när du har mycket att skriva eller om du av någon anledning behöver logga ut ur WIS innan du är klar.

Varningar

På startsidan i WIS hittar du varningar som är automatiskt inhämtad information från andra system och informationsflöden, exempelvis krisinformation.se.

Varningsförslag

Se SMHI Vädervarningar

Ytans startsida

Ytans startsida visas när du klickat på en WIS-yta under Samhällsstörning, Samverkan Övning eller Intern arbetsyta. Den har ett standardutseende med en sammanfattning, en aktörssammanfattning och information om aktörernas påverkansgrad. Alternativ för vad som kan visas på ytans startsida är:

 • Redovisning av 1-3 frågor som ställts i Begäran. (Kan i vissa fall visualiseras med grafer.)
 • Anteckningar
 • Dokumentfunktionen
 • Karta
 • Kalender

Redaktörer för ytan kan justera vad som visas på startsidan och visas då för alla som besöker sidan.

Ytans inställningar

I ytans inställningar redigeras:

 • Ytans grundinformation (inklusive funktionen för att visa eller dölja lägesrapportering).
 • Er aktörs roller i ytan.
 • Andra aktörers läsrätt till vår aktörs information i ytan.
 • Utseende på startsidan.
 • Ytans sammanfattning.

Här hittar du också funktionen för att avsluta aktörens deltagande och möjligheten att exportera ytan. Du kan dessutom skapa en ny yta med samma läsrätt och deltagande aktörer.

En beskrivning av innehållet och när ytan skapades och senast uppdaterades med mera finns under Om ytan.

WIS-inställningar

Under WIS-inställningar i toppmenyn kan du hantera uppgifterna i din användarprofil. Här når du också möjligheten att hantera ditt inloggningskonto för att exempelvis byta lösenord eller hantera din tvåfaktorsautentisering. I menyn kan du gå vidare och ställa in dina meddelandeutskick för Redaktörsinformation, Favoriter, Rakel driftinformation samt SMHI vädervarningar.

Övning (menyval)

Ytorna under menyvalet Övning är avsedd för övning, utbildning och träning i systemet. Funktioner och utseende är identiskt med menyvalet Samhällsstörning. Använd Övning för att undvika missförstånd kring skarpa och fiktiva händelser. Ytans namn får automatiskt prefixet Övning.

Ett annat alternativ är att använda WIS utbildningsmiljö. Här gäller andra inloggningsuppgifter och det finns ingen koppling till skarpa WIS. Kontakta WIS-supporten för att få inloggningsuppgifter.

Senast granskad: 27 maj 2024

Till toppen av sidan