Till innehåll på sidan

Beställa licensnyckel

Du som redan har ett abonnemang på RIB kan beställa en licensnyckel för installation här.

För att ladda ner och installera MSB RIB krävs från och med MSB RIB 2022 en licensnyckel. Du som redan är kund kan beställa den här.

Om du inte har abonnemang utan behöver beställa det först kan du göra det på vår beställningssida för abonnemang som du hittar via länken nedan.

Beställa abonnemang på MSB RIB

 • Beställningsformulär

  Beställning av licensnyckel

  Här kan du som redan har abonnemang beställa kundnummer eller licensnyckel. Observera att vi endast skickar dessa uppgifter till en e-post-adress inom den organisation du beställer åt.

  *obligatoriska uppgifter

 • Information om samtycke

  MSB behöver behandla personuppgifter om dig, så som uppgifter som kontakt- och fakturauppgifter. Informationen samlas in av MSB i syfte att fakturera och ge support, och det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984. Vi delar inte dina personuppgifter med tredjepart. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så sänge som du abonnerar på RIB eller 90 sekunder. MSB kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att MSB är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer MSB aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

  Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta rib@msb.se. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, invändning, eller begränsning av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se, du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på 010-240 240. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Senast granskad: 12 januari 2023

Till toppen av sidan