Till innehåll på sidan

Närstående till insatspersonal

När en närstående åker på insats med MSB kan många frågor uppstå före avresa, under insats och efter hemkomst.

Före insats

Innan det är dags för avfärd kan du undra hur det kommer att vara när din närstående är på insats. Avsätt gärna tid för att tillsammans gå igenom praktiska detaljer före avresan. Kom överens om hur just er kommunikation ska fungera. Diskutera när det passar bäst att prata i telefon för båda parter och hur ofta ni har möjlighet till det. I de flesta insatsområden finns det goda möjligheter till att både ringa, använda Skype och skicka e-post. Tänk igenom vilka tider som passar med hänsyn till eventuell tidsskillnad.

Har du frågor som rör insatsen, be gärna din närstående ta upp dem på informationsträffen som hålls innan insatsen påbörjas. 

Under insats

Finns möjligheten till hemresor har du som närstående något att se fram emot och insatstiden känns då troligen inte lika lång. MSB:s insatspersonal har i sitt anställningsavtal inskrivet om det finns möjligheter till hemresor under insatsen.

Har du frågor som rör insatsen, kontakta ansvarig HR- handläggare eller projektledare på MSB. Kontaktuppgifter till dessa personer ges före avfärd.
Utanför kontorstid finns en tjänsteman i beredskap (TIB) på MSB som tar emot samtal från insatspersonalen och som bevakar säkerhetsläget i insatsländerna.

Efter hemkomst

När din närstående kommit hem från insats underlättar det om du är beredd på att det kan komma att ta tid att återknyta relationen. Det kan vara en omställning att komma hem till andra rutiner och förhållanden än de som hen varit van från insatsen.

Under de första dagarna hemma kan det vara bra om alla håller ner förväntningarna, detta för att inte bli besvikna. Det kan vara betydelsefullt att inte planera för mycket under den första tiden utan ge personen som varit på insats tid att komma in i vardagen igen.

Som närstående är det positivt om du tar dig tid att lyssna på vad som har hänt under insatsens gång. Det kan vara viktigt att få möjligheten att berätta om sina upplevelser.

Är det din partner som kommit hem kan det vara bra att veta att det kan ta tid att komma tillbaka till ett avspänt förhållande. Ni kan behöva lite tid att lära känna varandra igen.

Relationen till barn 

Om det finns barn till personen som varit på insats kan det vara bra att känna till att barn (beroende på ålder) ofta upplever tiden som mamma eller pappa varit borta som väldigt lång. Barnet kanske tyr sig extra mycket till dig som varit hemma eftersom det kan ha känt sig lite övergivet.

Återigen är det viktigt att ge det tid och låta barnet få testa rollerna igen. Försök att svara på alla frågor som barnet har kring ämnet och ge utrymme för frågor. Försök att inte leverera färdiga beskrivningar med för mycket information utan samtala om ämnet och fånga upp de frågor som barnet har.

Du som partner kan gärna stötta och sträva efter att barnet och mamma eller pappa som varit på borta får lite extra tid tillsammans.

Senast granskad: 9 februari 2023

Till toppen av sidan