Till innehåll på sidan

Riktlinjer för kartor på webben

MSB har i ett samarbetsprojekt tillsammans med Lantmäteriet och Försvaret tagit fram övergripande riktlinjer för webbkartografi inom krisberedskapsområdet.

Detaljer

Ämneskategori

  • Krisberedskap

Typ av system

  • Kartor och GIS

Tillgången till relevant och aktuell geografisk information är av största betydelse i beredskap och hantering av kriser. Förutsättningarna för detta ökar nu snabbt, inte minst genom att dataproducenterna övergår till att tillhandahålla sina geodata som webbaserade tjänster.

Ingen samordnad kartografi tidigare

Det innebär att användaren erbjuds att direkt koppla upp sig mot aktuell information i stället för att beställa en kopia av en del av en databas. Det har dock inte funnits någon samordnad kartografi för dessa tjänster, utan varje producent har själv bestämt hur det egna datatemat ska presenteras.

Detta innebär uppenbara problem vid sambearbetning av olika datateman. Att snabbt skapa en tydlig och lättförståelig lägesbild genom att kombinera datateman från olika källor låter sig inte göras.

Förbättra räddningsinsatser

Detta projekt som är ett samarbete mellan Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Försvarsmakten syftar till att skapa förutsättningar för att förbättra räddningsinsatser genom att aktörerna i större utsträckning använder samma manér- och symbolsättningar i det kartunderlag som används i såväl webb som i desktop-miljö.

Målet är att inom projektet framtagen utformningen av symboler, linjer och ytor ska bli "de facto standard" inom utvalda områden.

Senast granskad: 20 juni 2019

Till toppen av sidan