Till innehåll på sidan

EU-samarbete

MSB bidrar med expertis för att utveckla olika sakfrågor i EU. Detta gör vi utifrån regeringens politiska inriktning och i samråd med Regeringskansliet.

EU i MSB:s verksamhetsområden

MSB har ett brett ansvarsområde vilket innebär att MSB:s verksamhet också har en bred spridning inom EU. Man kan hitta MSB:s frågor i flera av EU-kommissionens olika generaldirektorat.

Exempel på verksamhetsområden inom EU där MSB berörs är:

  • Humanitärt bistånd och civilskydd (civilskydd)
  • Migration och inrikesfrågor (inre säkerhet, farliga ämnen, kritisk infrastruktur)
  • Kommunikationsnät, innehåll och teknik (NIS-direktivet)
  • Miljö (skogsbrand, översvämning)
  • Transport och rörlighet (kemikalier, transport av farligt gods)

EU och MSB:s forskning

EU är en viktig forskningspolitisk aktör och bidrar till att samordna och finansiera forskning i Europa. MSB är involverad i ett antal aktiviteter kopplade till EU:s forskningsverksamhet.

MSB är också engagerade i EU:s forskningsprogram, Horisont 2020. Genom MSB:s arbete med civil konflikthantering är vi också engagerade inom EU:s utrikestjänst och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Senast granskad: 21 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan