Till innehåll på sidan

EU-samarbete

MSB deltar aktivt i EU:s civilskydds-samarbete, såväl som i andra frågor som berör samhällsskydd och beredskap, både på strategisk och på operativ nivå.

Arbetet kan exempelvis handla om att förhandla fram EU-gemensamma regler för skydd av kritisk infrastruktur eller att genomföra gemensamma operativa insatser.

EU i MSB:s verksamhetsområden

Samarbetet inom EU har en stor påverkan på arbetet med samhällsskydd och beredskap i Sverige. EU:s verksamhet inom området ska skapa bättre förutsättningar för medlemsstaternas civilskyddsorganisationer att tillsammans hantera samhällsstörningar och upprätthålla ett säkrare samhälle i en föränderlig värld.

Exempel på verksamhetsområden inom EU där MSB berörs är:

  • Humanitärt bistånd och civilskydd (civilskydd)
  • EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) och logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser
  • Migration och inrikesfrågor (inre säkerhet, säkra kommunikationer, farliga ämnen, kritisk infrastruktur)
  • Miljö (skogsbrand, översvämning)
  • Transport och rörlighet (kemikalier, transport av farligt gods)
  • Forskning

Senast granskad: 21 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan