Till innehåll på sidan

EU-samarbete

MSB deltar aktivt i EU:s civilskydds-samarbete, såväl som i andra frågor som berör samhällsskydd och beredskap, både på strategisk och på operativ nivå.

Arbetet kan exempelvis handla om att förhandla fram EU-gemensamma regler för skydd av kritisk infrastruktur eller att genomföra gemensamma operativa insatser.

EU i MSB:s verksamhetsområden

Samarbetet inom EU har en stor påverkan på arbetet med samhällsskydd och beredskap i Sverige. EU:s verksamhet inom området ska skapa bättre förutsättningar för medlemsstaternas civilskyddsorganisationer att tillsammans hantera samhällsstörningar och upprätthålla ett säkrare samhälle i en föränderlig värld.

Exempel på verksamhetsområden inom EU där MSB berörs är:

  • Humanitärt bistånd och civilskydd (civilskydd)
  • EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) och logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser
  • Migration och inrikesfrågor (inre säkerhet, säkra kommunikationer, farliga ämnen, kritisk infrastruktur)
  • Miljö (skogsbrand, översvämning)
  • Transport och rörlighet (kemikalier, transport av farligt gods)
  • Forskning

Senast granskad: 21 mars 2019

Till toppen av sidan