Till innehåll på sidan

Insatsmetodik för ras-, skred- och slamströmsolyckor

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Sandö
Antal platser: 20
Längd: 3 dagar
Utbildningen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla kunskaper, färdigheter och kompetens inom insatsmetodik för säker hantering av ras-, skred- och slamströmsolyckor.

Detaljer

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har arbetsledande befattning inom kommunal räddningstjänst.

Kostnad

Kursavgiften är 9 000 SEK exklusive moms. 
Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

Bakgrund

Flera stora olyckor inom ras-, skred och slamströmmar har inträffat i Sverige som påvisat behovet av kompetens inom området för kommunal räddningstjänst. Klimatutredningar visar också att riskerna för denna typ av olyckor kommer att öka inom utsatta områden i takt med att klimatförändringar sker i Sverige. Mot denna bakgrund behövs utbildning och ökad kunskap för att förbättra förutsättningarna att hantera olyckor inom området.

Utbildningen genomförs under tre dagar och är platsbunden vid MSB Sandö. Utbildningen inleds och avslutas i samband med lunch. 

Inför utbildningen förväntas deltagaren genomföra några förberedande uppgifter av begränsad karaktär vilka tar cirka två timmar i anspråk.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt en jämn fördelning av representerade räddningstjänster.

Kursplan Insatsmetodik för ras-, skred- och slamströmsolyckor.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.
Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.
Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.
Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 19 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan