Till innehåll på sidan

Natosamarbete

Från och med den 7 mars 2024 är Sverige medlem i försvarsalliansen Nato. Detta innebär att Sverige är anslutet till nordatlantiska fördraget och därmed deltar fullt ut i Natos verksamhet och beslutsfattande. MSB har uppdraget att samordna det svenska civila beredskapsarbetet inom ramen för Natosamarbetet.

Foto: NATO

Från och med den 7 mars är Sverige fullvärdig medlem i försvarsalliansen Nato. Det betyder bland annat att Sverige står upp för den värdegemenskap som alliansen representerar i form av frihet, demokrati och rättsstatens principer. Natomedlemskapet bidrar till att värna Sveriges säkerhet och stabiliteten i vårt närområde och i Europa.

Som Natomedlem kommer Sverige bidra till säkerheten i hela alliansen mot alla typer av hot, vilket inom Nato benämns som 360-gradersansatsen. Samarbetet med samtliga allierade fördjupas men särskilt med våra nordiska grannländer och länder runt Östersjön.

Det civila beredskapsarbetet inom Nato är en central utgångspunkt för alliansens kollektiva försvarsförmåga. Arbetet syftar till att stärka förmågan inom samhället att motstå och återhämta sig från större störningar och kriser som exempelvis väpnat angrepp, hybridattacker, avbrott i kritisk infrastruktur eller naturkatastrofer. I grunden handlar det om att upprätthålla kritiska samhällsfunktioner som tillgång till mat och vatten, hälsovård, transporter, energi och kommunikation.

MSB har uppdraget från regeringen att samordna det svenska civila beredskapsarbetet inom Natomedlemskapet. Vi deltar också som Sveriges representant i planeringsgruppen för civila beredskapsfrågor och sektorsövergripande perspektiv (Civil Protection Group, CPG). Därtill är MSB kontaktpunkt till Euro-Atlantic Disaster Response and Coordination Centre (EADRCC) som är den funktion inom Nato som koordinerar katastrofinsatser.

Vill du lära dig mer om Nato och det civila beredskapsarbetet?

MSB:s webbkurs ger dig en introduktion till Nato som organisation samt en översikt av Sveriges relation till Nato.

Webbkurs om Nato

Senast granskad: 7 mars 2024

Till toppen av sidan