Till innehåll på sidan

Kartportalen

MSB producerar kartor och andra geodata som ett stöd för samhällets aktörer i arbetet för ett säkrare samhälle. De flesta karttjänsterna är fria att sprida och använda och finns tillgängliga via MSB:s kartportal.

Öppna verktyget - Kartportalen

Detaljer

Typ av system

  • Kartor och GIS

Via kartportalen hittar du bland annat  tjänsterna Naturolycksdatabasen, Visningstjänst översvämningskarteringar, samt Brandrisk skog och mark.

I portalen samlas allt från statiska kartor till applikationer som användare själva kan uppdatera med egen information.

De datamängder som MSB har Inspire-ansvar för kommer att kunna ses via kartportalen:

  • Stabilitetskarteringar
  • Översvämningskarteringar
  • Brandstationer
  • VMA
  • Brandrisk
  • Naturolyckor
  • Stora olyckor

Man får gärna länka in kartor av intresse till sin egen webbplats, så länge det anges att kartorna kommer från MSB. Det finns även nedladdningstjänster och WMS:er där det är möjligt att hämta data.

Senast granskad: 13 maj 2019

Till toppen av sidan