Till innehåll på sidan

Kartportalen

MSB producerar kartor och andra geodata som ett stöd för samhällets aktörer i arbetet för ett säkrare samhälle. De flesta karttjänsterna är fria att sprida och använda och finns tillgängliga via MSB:s kartportal.

Öppna verktyget - Kartportalen

Detaljer

Typ av system

  • Kartor och GIS

Via kartportalen hittar du bland annat  tjänsterna Naturolycksdatabasen, Visningstjänst översvämningskarteringar, samt Brandrisk skog och mark.

I portalen samlas allt från statiska kartor till applikationer som användare själva kan uppdatera med egen information.

De datamängder som MSB har Inspire-ansvar för kommer att kunna ses via kartportalen:

  • Stabilitetskarteringar
  • Översvämningskarteringar
  • Brandstationer
  • VMA
  • Brandrisk
  • Naturolyckor
  • Stora olyckor

Man får gärna länka in kartor av intresse till sin egen webbplats, så länge det anges att kartorna kommer från MSB. Det finns även nedladdningstjänster och WMS:er där det är möjligt att hämta data.

Senast granskad: 13 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan