Till innehåll på sidan

SiTaC-symboler för skogsbrandssläckning

SiTaC är ett system med kartsymboler för att åskådliggöra lägesbild, problemställningar men även taktiska åtgärder.

Detaljer

Målgrupp

  • Räddningstjänst

Ämneskategori

  • Räddningstjänst

Typ av system

  • Kartor och GIS
Kartan med SiTaC-symboler är från MSB:s Vägledning i skogsbrandssläckning.
Kartan med SiTaC-symboler är från MSB:s Vägledning i skogsbrandssläckning.

Nedan finns ett paket med symboler i olika format att ladda ner och använda i valfritt system. Vi ser gärna att symbolerna får stor spridning och används brett. Skulle inte någon av de format som tillhandahålls passa ditt system finns även specifikationer för symbolerna för att förenkla för den som vill skapa dem även i andra format.

När det gäller symboler för användning vid skogsbrand rekommenderar vi SiTaC-symbolerna som är framtagna just för detta syfte. Även i webbkartografiprojektet togs ett antal skogsbrandsymboler fram, men SiTaC-symbolerna är mer genomarbetade och omfattande så använd dessa i första hand. Webbkartografisymbolerna är framtagna för användning just i webbkartor, men symbolerna kan också användas för andra tillämpningar.

Väl utvecklade symboler

SiTaC är ett system med kartsymboler för att åskådliggöra lägesbild, problemställningar men även taktiska åtgärder. Systemet är utvecklat och används av medelhavsländerna sedan åtskilliga år. I och med den stora skogsbrandsfaran i dessa länder är kartsymbolerna med avseende på skogsbrand särskilt väl utvecklade och genomtänkta.

När det gäller symbolerna för taktiska åtgärder samt symbolerna för resurser som används vid en skogsbrandsinsats, skiljer systemet mellan om de är planerade respektive pågående. Systemet innehåller även symboler för att beskriva skogsbrandens utbredning, spridning samt faktorer som inverkar på skogsbrandens beteende.

SiTaC-systemet omfattar egentligen alla typer av händelser men en avgränsning, för Sveriges del i nuläget, är att enbart ha med de symboler som används vid skogsbrandsläckning.

Ladda ned paketet med SiTaC-symboler (zip)

Här finner du MSB:s handledning för skogsbrandssläckning där användning av SiTaC-symbolerna rekommenderas

Senast granskad: 1 augusti 2022

Till toppen av sidan