Till innehåll på sidan

Räddningstjänst under höjd beredskap - en introduktion (Webbkurs)

Webbkursen syftar till att ge deltagarna möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om räddningstjänst under höjd beredskap samt de förutsättningar och regler som påverkar och styr uppgifterna, med utgångspunkt i krigets lagar.

Detaljer

Målgrupp

Webbkursen riktar sig till främst till personer som är anställda inom kommunal räddningstjänst samt till MSB:s studerande inom grund- och vidareutbildningar inom skydd mot olyckor.

Webbkursen kan också vara relevant för andra som vill lära sig mer om räddningstjänst i Sverige under höjd beredskap.

Kostnad

Webbkursen är avgiftsfri.

Ta del av kursen

Till webbkurs Räddningstjänst under höjd beredskap - en introduktion

Du kan välja att genomföra kursen med eller utan ljud via ikonen för högtalare. (Kursen startar automatiskt med ljud.)

Bakgrund

Sverige behöver kunna hantera utmaningar och hot som följer av det förändrade säkerhetspolitiska läget. Det innebär bland annat en utveckling och utökning av hela totalförsvaret, det vill säga både det civila och det militära försvaret. Kommunal räddningstjänst är en viktig hörnsten i ett modernt totalförsvar.

Vid höjd beredskap tillkommer uppgifter för räddningstjänsten som regleras av 8 kap. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Webbkursen ska ge en överblick av de förändrade arbetsvillkor och lagutrymme som träder i kraft vid höjd beredskap.

Webbkursen har tagits fram av MSB i samverkan med Röda Korset, Länsstyrelserna, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Försvarshögskolan (FHS) samt representanter för kommunal räddningstjänst.

Webbkursen erbjuder en introduktion till området räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). Fler kurser på grund- och fortsättningsnivå inom samma område presenteras på msb.se/utbildning samt på Fortbildningstjänsten.

Kursplan Räddningstjänst under höjd beredskap- en introduktion

Om webbkursen

Kursen tar bland annat upp följande områden:

  1. höjd beredskap och totalförsvarsplikt
  2. civilförsvarspersonal och krigets lagar
  3. skyddande kännetecken för personer och civila objekt
  4. tillkommande uppgifter för räddningstjänst under höjd beredskap.

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs helt och hållet digitalt och beräknas ta ungefär 45 minuter att genomföra i sin helhet. Deltagandet kräver en dator och ett stabilt nätverk. Kursen är inte utvecklad för mobiler.

Webbkursen varvar filmer, faktatexter, interaktiva övningar och kunskapsfrågor.

Kunskapstest

Om du vill testa din kunskap efter genomförd webbkurs, finns ett kunskapstest här: 

Kunskapstest Räddningstjänst under höjd beredskap - en introduktion

Kunskapstestet består av 15 flervalsfrågor som tar upp det som du har lärt dig under webbkursen. Om du får 12 rätt eller mer har du nått ett godkänt resultat!

Frågorna presenteras slumpmässigt för varje tillfälle och du kan göra testet hur många gånger du vill.

Mer information

Räddningstjänst under höjd beredskap - RUHB

Övrigt

Bilderna i webbkursen är hämtade från MSB och Försvarsmakten samt från Johnér bildbyrå. Kontakta MSB för mer information om de bilder som visas i kursen.

 

 

Senast granskad: 28 september 2023

Till toppen av sidan