Till innehåll på sidan

Tjänster i SGSI

SGSI:s grundtjänst erbjuds i olika nivåer. Grundtjänsten kan även kompletteras med tilläggstjänster.

SGSI grundtjänst

SGSI grundtjänst är en förutsättning för all kommunikation över SGSI. Grundtjänsten erbjuds i olika nivåer med avseende på kapacitet och anslutningsform. Kostnader för respektive nivå specificeras i prislistan som tillsammans med beställningsblanketten "Nybeställning" tillhandahålls av kundansvarig för SGSI. Även SGSI handbok som innehåller mer detaljerad information om tjänsterna tillhandahålls av kundansvariga.

I SGSI grundtjänst erbjuds funktionerna:

  • direktkommunikation mellan SGSI-kunder
  • åtkomst till TESTA
  • förbindelser för SGSI-kundernas interna nät.

Direktkommunikation mellan SGSI-kunder

Via SGSI kan anslutna kunder kommunicera sinsemellan på ett skyddat och säkert sätt. Anslutna kunder bestämmer själv vad som ska kommuniceras och med vem och kan på detta sätt säkerställa att till exempel Skype, video och åtkomst till databaser sker via SGSI mellan de berörda SGSI-kunderna. Respektive kund är i dessa fall ansvarig för funktionen som ska realiseras och SGSI ses bara som en säker förbindelse. För att öppna denna kommunikation måste varsitt exemplar av beställningsblanketten för ”Ändring av funktion” fyllas i av båda parter som avser att kommunicera. Denna beställningsblankett tillhandahålls av kundansvarig för SGSI.

Åtkomst till TESTA

SGSI-kunder som vill kommunicera med EU-administrationen eller med en annan medlemsstat genom EU:s kommunikationsnät TESTA (Trans European Services for Telematics between Administrations) måste vara anslutna till SGSI. SGSI är Sveriges gemensamma kopplingspunkt mot TESTA och uppfyller EU-rådets och EU-kommissionens föreskrifter för hantering av information. För att öppna denna kommunikation måste kund beställa denna funktion med beställningsblanketten för ”Ändring av funktion”. Beställningsblanketten tillhandahålls av kundansvarig för SGSI.

Förbindelser för SGSI-kunders interna nät

SGSI-kunder med fler noder på geografiskt åtskilda platser kan med hjälp av SGSI realisera förbindelser för sitt eget interna nät. För att öppna denna kommunikation måste beställningsblanketten för ”Ändring av funktion” fyllas i av båda parter som avser att kommunicera.  Denna beställningsblankett tillhandahålls av kundansvarig för SGSI.

SGSI tilläggstjänster

Som ett komplement till SGSI grundtjänst erbjuder MSB ett antal tilläggstjänster. Tilläggstjänsterna beställs separat och faktureras enligt kostnader specificerade i prislistan.

Tilläggstjänster som erbjuds:

  • SGSI e-post
  • SGSI skyddsvärd videokonferens.

Tilläggstjänst: SGSI e-post

SGSI e-post gör det möjligt att skicka och ta emot e-post över SGSI via en Mail Relay Service (MRS), centralt placerad i SGSI-nätet. Den centrala placeringen av MRS innebär att kunder med denna tilläggstjänst slipper att administrera olika e-post servrar (IP-adresser) genom att öppna SGSI-tunnlar till andra SGSI-kunder som nyttjar denna tilläggstjänst. Den MRS som används mellanlagrar inte någon e-post som skickas över SGSI.

Tilläggstjänst: SGSI skyddsvärd videokonferens

SGSI videokonferens ger kunder möjlighet att träffas i bild och tal på ett säkert och enkelt sätt i SGSI:s virtuella mötesrum, via en videobrygga centralt placerad i SGSI.  Från kundens anslutningspunkt i SGSI krypteras videokonferenstrafik på samma sätt som övrig SGSI-trafik.                                          

Senast granskad: 4 mars 2024

Till toppen av sidan