Till innehåll på sidan

Ledningsplatser

MSB stödjer utveckling av ledningsplatser genom rådgivning och delfinansiering.

Ledningsplatsen - en viktig del av ledningsförmågan

Aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet ska kunna leda den egna verksamheten och samverka med andra aktörer i vardagen, under samhällsstörningar och ytterst vid höjd beredskap och krig.

För att säkerställa kontinuerlig och uthållig förmåga att samverka och leda behövs ett antal resurser, personella och materiella samt metoder och rutiner. En delmängd i detta är ledningsplatsen, med fysiskt anpassade lokaler i lämplig skyddsnivå, uthålliga tekniska försörjningssystem med hög tillförlitlighet, robusta system för informationsdelning och en utbildad och övad organisation för drift och förvaltning.

Ledningsplats

Aktörens roll

Aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet ska kunna samverka med andra aktörer och leda sin egen verksamhet över hela hotskalan. För att möjliggöra det behöver verksamheten systematiskt arbeta för att identifiera hot, sårbarheter och risker för att på så sätt kunna vidta kontinuitetshöjande åtgärder.

  • Exempel på naturhot och oavsiktliga hot mot ledningsplats
  • Exempel på antagonistiska hot mot ledningsplats

Kontinuitetshanteringsarbetet för aktörens ledningsförmåga ska innehålla målsättningen att ordinarie och alternativ ledningsplatser är;

  • Robusta – det vill säga att ledningsplatsernas personal, lokaler och tekniska system tål de störningar som kan förväntas.
  • Säkra – det vill säga att det som är skyddsvärt i ledningsplatserna såsom personal, funktion, information och utrustning förblir opåverkade av de störningar som kan förväntas.
  • Uthålliga – det vill säga att ledningsplatsernas personal och tekniska system kan verka kontinuerligt under planerad tid.

Vilket stöd lämnar vi?

MSB stödjer samhällsviktiga aktörers arbete med kontinuitetshöjande åtgärder för deras lednings- och samverkansförmåga. Vi stödjer genom teknisk rådgivning och har också möjlighet att lämna ett ekonomiskt bidrag som i normalfallet är 50 % av kostnaden för åtgärderna. Här är exempel på sådana åtgärder:

  • Reservkraft inklusive avbrottsfri kraft
  • Robusthetshöjande åtgärder i lokaler för it-system
  • Fysiska skyddsåtgärder för verksamhetskritiska lokaler
  • Redundanta kommunikationsvägar
  • AV-system för informationsdelning

Därutöver förvaltar och utvecklar MSB länsstyrelsernas ledningsplatser.

Vilka aktörer stödjer vi ?

Kommuner, räddningstjänster, regionala samverkanscentraler, länsstyrelser, regioner och myndigheter

Hur kommer man i kontakt med oss?

Mejla till: ledningsplatser@msb.se

Var kan man läsa mer om ledningsplatser?

Vägledning för ledningsplatser

Senast granskad: 28 juni 2023

Till toppen av sidan