Till innehåll på sidan

Täckningskartor för Rakel

Täckningskartorna är baserade på teoretiska beräkningar och visar den ungefärliga graden av täckning på eller nära fastlandet.

Täckningskartorna har låg upplösning för att inte avslöja basstationernas placering. Lokalt avviker alltid täckningen från den beräknade.

Kartorna visar täckning på två nivåer:

  • Fordonsradioterminal (fordonsstation) med 10 watt uteffekt ansluten till yttre antenn.
  • Handburen Rakelterminal (handstation) med 1 watt uteffekt utomhus.

Täckningskartor för Rakel

Senast granskad: 17 juni 2020

Till toppen av sidan