Till innehåll på sidan

Scenarioövning

Efter att ha sett filmerna kan ni göra övningen. Dra ett av scenariokorten. Varje kort beskriver en kris som kan inträffa i samhället, kanske en översvämning nära där ni bor. Ni ska tänka efter tillsammans och diskutera vilka konsekvenser scenariot kan få.

Ta reda på vad var och en i gruppen är bra på, så att ni kan hantera situationen. Alla får komma till tals i övningen, vilket är viktigt för vår demokrati. I handledningen finns förslag på hur man kan göra övningen digitalt.

Spelplan och scenariokort

Ladda ned spelplan

Ladda ned scenariokort

Handledningar till filmerna och scenarioövning

Handledning för högstadiet och gymnasiet

Handledning för föreningar, arbetsplatser och andra grupper

Varför finns filmerna och övningen?

Filmserien och övningen är en fortsättning på broschyren Om krisen eller kriget kommer och besvarar frågor som människor hade efter att ha läst den.

De bygger på det viktigaste att veta i kris: Att när något hotar oss människor, har vi en vilja att hjälpa varandra.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tar fram filmer, övningar och annat material för att öka människors motståndskraft inför olika kriser och ytterst krig. Det är en del av regeringens uppdrag till oss som myndighet.

Återkom gärna med synpunkter, frågor och berättelser om hur materialet har fungerat. Skriv till beredskapsveckan@msb.se.

Senast granskad: 25 mars 2022

Till toppen av sidan