Till innehåll på sidan

Hundars och andra djurs beteende som varningssystem för bedömning av risken för följdskred/ras under räddningsinsats

Hundars och andra djurs beteende som varningssystem för bedömning av risken för följdskred/ras under räddningsinsats

Detaljer

Hundars och andra djurs beteende som varningssystem för bedömning av risken för följdskred/ras under räddningsinsats
Publikationsnummer
MSB513–December2012
ISBN-nummer
978-91-7383-310-3
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
42 s. : ill.
Pris
0 kronor
På grund av de kända riskerna från jordskred, och med fokus på riskerna för räddningspersonal från sekundära skred, vill MSB undersöka möjliga metoder för att öka riskuppskattningens pålitlighet. Det finns, både i facklitteratur och i vetenskaplig litteratur, många rapporter som indikerar att djurs beteende kan ändras inför stora naturkatastrofer – också de som har med jordens mekaniska beskaffenhet att göra, såsom jordbävningar, vulkanutbrott och jordskred. En relevant fråga är därför om det kan finnas möjlighet att använda djur i förvarningssyfte och därmed minska riskerna och rädda liv. Under 2012 bad MSB (Bilaga 1) Uppsala Universitet att kartlägga de nuvarande vetenskapliga rönen om detta. I denna rapport presenteras resultaten av denna undersökning.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan