Vägledningen vänder sig till kommuner, verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. Sevesolagen föreskriver att alla verksamhetsutövare som omfattas av lagstiftningen ska förebygga riskerna för allvarl...