Studie om VIIRS-systemets registrering av välkontrollerade experimentbränder samt hur satelliterna detekterat bränder under 2023 utefter förväntat brandbeteende och vegetationskarakteristik.