Till innehåll på sidan

Ansökan om tillgång till Brandrisk skog och mark

Informationssystemet ”Brandrisk skog och mark" erbjuder brandriskprognoser och uppgifter om väder. Informationen ger underlag om vilken brandrisk som råder och kan till exempel vara ett stöd i beslut om förebyggande åtgärder som eldningsförbud eller planering av släckinsatser.

Alla räddningstjänster och länsstyrelser har fått lösenord och användarnamn till tjänsten "Brandrisk skog och mark". Även andra aktörer som arbetar med att hindra eller begränsa bränder i vegetation kan få tillgång till den lösenordsskyddade versionen. Det gäller exempelvis dig som arbetar med skogsbrandbevakning med flyg, naturvårdsbränning eller skogsavverkning samt till den som har behov av information för att förhindra, förebygga eller släcka bränder i skog och mark.

Har du redan användarnamn och lösenord?

Här loggar du in i tjänsten Brandrisk Skog och Mark

Tillgång till Brandrisk skog och mark

Senast granskad: 4 april 2024

Till toppen av sidan