Till innehåll på sidan

Händelser med farliga ämnen 2015-2016 : en sammanställning av verksamhetsutövares inrapporterade händelser enligt LSO och LBE

Händelser med farliga ämnen 2015-2016 : en sammanställning av verksamhetsutövares inrapporterade händelser enligt LSO och LBE

Detaljer

Händelser med farliga ämnen 2015-2016 : en sammanställning av verksamhetsutövares inrapporterade händelser enligt LSO och LBE
Publikationsnummer
MSB1108–Juni2017
ISBN-nummer
978-91-7383-755-2
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
41 s. : tab.
Pris
0 kronor
I den här sammanställningen presenteras händelser för åren 2015-2016 som rapporterats till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). För olyckor och tillbud som inträffat före 2015 och som rapporterats in till MSB finns det sammanställningar/rapporter som innehåller omfattande material och djupare analyser, se exempelvis För djupare analyser och mer omfattande material från tidigare inkomna olycks- och tillbudsrapporter1 se exempelvis Analys av olycks- och tillbudsrapporter - Studie av rapporter i samordnat olycks- och tillbudsrapporteringssystem (SOOT) för åren 2006-2014 och Händelser med farliga ämnen 2006-2010 - En sammanställning av verksamhetsutövares inrapporterade händelser enligt LSO och LBE.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan