Till innehåll på sidan

Integrera GIS i krishantering

I krishantering finns det alltid ett behov av bra analyser, lägesbilder och beslutsunderlag och geografiska informationssystem, GIS, kan vara ett bra stöd i detta. Men vilket behov av stöd finns och vilket stöd kan GIS ge för att öka vår förmåga inom krishantering?

Projektet Integrera GIS har som mål att förbättra samverkan mellan lägesbildsansvariga/beslutsfattare och GIS-resurser för att bidra till effektiv krishantering.

Tillsammans med engagerade deltagare från 13 olika myndigheter har vi utgått från en samlad behovsanalys i utvecklandet av vägledning, verktyg och ett övningskoncept. En viktig del för användbarheten har varit kvalitetssäkring och dialoger med de deltagande aktörerna. Ett stort tack till er alla för era generösa bidrag till arbetet!

Senast granskad: 9 februari 2022

Till toppen av sidan