Till innehåll på sidan

Guide till e-tjänsten för forskningsansökan – utlysning kunskapsöversikter

Här får du hjälp med hur du använder vår e-tjänst för utlysningen kunskapsöversikter.

Så här kan du skriva ut webbsidan

Om du sitter vid en dator kan du skriva ut sidan genom ctrl + p för PC och kommando + p för Mac. 

Innan du börjar

Innan du börjar fylla i det webbaserade ansökningsformuläret för forskningsmedel från MSB är det vår rekommendation att du har grunden för din ansökan sparad i ett annat dokument. Det kommer att underlätta för dig när du fyller i ansökningsformuläret. Det är också ett sätt att säkerställa att ingen väsentlig information går förlorad om något tekniskt fel skulle uppstå.

MSB:s e-tjänsteportal

Ansökan om forskningsmedel görs i MSB:s e-tjänsteportal. E-tjänsten för ansökan finns tillgänglig under tiden utlysningen är öppen för ansökningar. Det går att skicka in sin ansökan fram till klockan 13:00 på sista ansökningsdagen. Huvudsökande behöver e-legitimation för att ansökan ska kunna skickas in.

  1. Börja med att logga in i e-tjänsteportalen. Klicka på knappen Logga in och välj vilken typ av e-legitimation du har.
  2. Första gången du loggar in hamnar du på fliken Mina uppgifter där du behöver välja på vilket sätt du vill få återkoppling på dina ärenden: via SMS (ange mobilnummer) och/eller e-post (ange e-postadress). Tryck på Spara.
  3. Gå till fliken E-tjänster och klicka på länken ”E-tjänst” för den utlysning du vill söka till.
  4. Länken ”blankett” är ett reservalternativ och används bara om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, eller om det skulle vara driftsstörningar i e-tjänsten.

E-tjänsteportal

Så här ansöker du i e-tjänsten

E-tjänsten består av ett formulär med ett antal flikar på vilka du ska lämna efterfrågad information. Om ”Spara automatiskt” är aktiverat (se längst upp till höger) sparas ditt formulär en gång i minuten. Om du väljer att inte göra klart din ansökan direkt kommer du nästa gång du går in på denna e-tjänst kunna välja att återuppta din tidigare påbörjade ansökan. När anmälan är inskickad till MSB kan du inte längre göra några ändringar i den. När du fyllt i alla fält på fliken klickar du på knappen ”Framåt” för att komma till nästa flik. Det går inte att komma vidare till nästa flik om du inte har fyllt i text i fälten. Genom detta dokument kan du få en överblick över vad som efterfrågas.

Fliken grunduppgifter

På den här fliken fyller du i följande uppgifter: projekttitel, projektstart, projektslut, sökt belopp, efternamn, förnamn, personnummer, kön, datum för doktorsexamen, akademisk titel, lärosäte/forskningsinstitut, institution/avdelning, telefonnummer, mobiltelefonnummer och e-postadress.

Skärmklipp av fliken grunduppgifter.

För sökande ska lärosäte anges. Om ditt lärosäte saknas i listan väljer du ”Annat lärosäte” och ser till att det står i CV vilket lärosäte som gäller.

Fliken projektinformation

Under varje ruta finns en angivelse om hur många tecken som ryms. När du börjar skriva sker en automatisk nedräkning av tecken. På den här fliken fyller du i följande projektinformation: ansökans inriktning, syfte och problemställning (1000 tecken), relevans (500 tecken), projektmål (500 tecken), metod för genomförande (1000 tecken).

Fliken medsökande

På den här fliken fyller du i eventuella medsökande. Följande uppgifter fylls i: efternamn, förnamn, kön, akademisk titel/alternativt medsökandes roll i projektet, lärosäte/forskningsinstitut, institution/avdelning, e-postadress. Till varje medsökande ska ett CV bifogas. Tänk på att filnamnen får vara högst 40 tecken.

Fliken bilagor

På den här fliken bifogar du följande bilagor: projektbeskrivning (PDF), CV Huvudsökande (PDF), budget (Excel) samt en översiktlig tidplan som du lägger till som en övrig bilaga.

Fliken godkännande

För att kunna bereda din ansökan måste ansökan vara godkänd av firmatecknare för din institution eller motsvarande. Detta gör du genom att ladda ned och fylla i dokumentet Firmatecknares godkännande av forskningsansökan. Efter att firmatecknaren har skrivit under dokumentet skannar du in det och bifogar det till ansökan.

Dokumentet Firmatecknares godkännande finns på sidan för guider, dokument och mallar

Fliken signatur

För att kunna skicka in ansökan behöver du som huvudsökande skriva under med e-legitimation.

Skriv gärna ut eller spara ner sammanställningen av din ansökan innan du skickar in den. Det gör du genom att klicka på någon av ikonerna som syns ovanför dokumentet (det ser lite olika ut beroende på vilken webbläsare du använder). Kom ihåg att sedan klicka i att du godkänner ansökan och att gå vidare till signering.

Om du glömmer att signera ansökan kommer den inte att skickas till MSB.

Fliken klar

När ansökan har inkommit till MSB kommer du att få en avisering via mejl eller sms. Du kan då hitta information om din ansökan under fliken Mina Ärenden i MSB:s e-tjänsteportal. Kontakta MSB omgående genom att mejla forskning@msb.se om du inte har fått någon bekräftelse inom 24 timmar.

Support

Kontakta forskning@msb.se om du har problem med e-tjänsten eller har frågor kring utlysningen.

Senast granskad: 5 april 2024

Till toppen av sidan