Till innehåll på sidan

Varnings- och informationssystem i Sverige

Sveriges utomhusvarningssystem, Viktigt Meddelande, populärt kallad ”Hesa Fredrik”, är en del av det så kallade befolkningsskyddet och kan snabbt nå en stor del av befolkningen.

Varningssystemet Hesa Fredrik. En tuta på ett tak.
Varningssystemet Hesa Fredrik. En tuta på ett tak.

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett system för meddelanden i radio och tv, för att varna människor om att något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Via ljudanläggningar runt om i landet kan en kommun sända ut signalen Viktigt meddelande. Detta görs för att snabbt utrymma områden utomhus vid en allvarlig händelse, till exempel gasutsläpp. Systemet kan även avge signalerna flyglarm och beredskapslarm, för att varna befolkningen för omedelbar krigsfara eller luftangrepp.

Under ett pågående VMA kan du hitta aktuell information på Krisinformation.se.

Information om VMA på Krisinformation.se

Varnings- och informationssystemen består av flera delar

Utomhusvarning

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA i radio och tv

VMA som sms

VMA på internet och i appar

Myndighetsmeddelande

MSB har även ansvar för varningen runt Sveriges kärnkraftverk. 

Varning kring Sveriges kärnkraftverk

Lär dig mer om våra vanligaste frågor

Frågor och svar om utomhusvarning och VMA

Information till aktörer

Behörighet för att begära VMA

Drift och underhåll av utomhusvarning, samt ansökningsblanketter

Senast granskad: 24 april 2024

Till toppen av sidan