Efter återkommande och omfattande problem med översvämningar beslutade EU år 2007 om ett direktiv med gemensamma regler för hantering av översvämningsrisker.I Sverige genomförs direktivet som förordni...