Till innehåll på sidan

Samhällsviktig verksamhet

För att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter viktigare än andra – de är
samhällsviktiga. Att samhällsviktig verksamhet har en grundläggande förmåga och uthållighet är en grundförutsättning för Sveriges beredskap.

MSB stödjer både offentliga och privata aktörer i att identifiera samhällsviktig verksamhet, både inom den egna organisationen, i ett geografiskt område eller för ett ansvarsområde. MSB erbjuder även stöd för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet genom att skapa en grundläggande förmåga och uthållighet, bland annat genom arbete med kontinuitetshantering.

Stödet finns i form av metod, utbildning, rådgivning och föreläsningar. MSB tar även fram föreskrifter för utländska direktinvesteringar som rör samhällsviktig verksamhet.

 • Bakgrund och europeiskt samarbete

  Det gemensamma europeiska arbetet med samhällsviktig verksamhet startades upp i början av 2000-talet som följd av terrordåd som den 11 september 2001 och bombdåden i London samt Madrid.

  Syftet med arbetet var initialt att förbättra skyddet av infrastruktur och ett EU-program EPCIP (The European Programme for Critical Infrastructure Protection) initierades.

  En viktig del av programmet är det EU-direktiv (EG-direktiv, 2008/114/EG) som reglerar det europeiska arbetet inom området. Direktivet omfattar energi- och transportsektorerna, och går huvudsakligen ut på att EU:s medlemsstater ska identifiera och utse europeisk samhällsviktig verksamhet inom dessa två sektorer. Det vill säga sådan verksamhet som två eller fler medlemsstater är beroende av.

  Med tiden och omvärldsutvecklingen har stora delar av Nordamerika och Europa, inklusive Sverige, gått mot att se samhällsviktig verksamhet ur ett bredare perspektiv. Man fokuserar på samhällets resiliens, det vill säga en förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga störningar i verksamheter av betydelse för samhällets funktionalitet, våra grundläggande värden och befolkningens liv och hälsa.

  Nationell kontaktpunkt

  MSB är även nationell kontaktpunkt för arbetet med EPCIP-frågorna i Sverige och har därmed en samordnande roll inom Sverige, med andra medlemsstater och med EU-kommissionen.

  Läs mer om MSB:s roll och det europeiska samarbetet

Senast granskad: 1 december 2023

Till toppen av sidan