Till innehåll på sidan

Sök och räddning

MSB:s nationella förstärkningsresurs för urban sök- och räddning (NUSAR) kan användas för att söka efter och rädda människor vid stora komplexa räddningsinsatser med kollapsade byggnadskonstruktioner, orsakade av till exempel naturkatastrofer, olyckor, terrordåd eller krig.

Hur resurserna begärs

Kontakta SOS Alarm för vidarekoppling till närmaste avtalskommun.

Den nationella förstärkningsresursen urban Sök och Räddning (NUSAR) finns etablerad från årsskiftet 2017-2018 och är tillgänglig vid stora komplexa eller sällan förekommande räddningsinsatser med kollapsade byggnadskonstruktioner orsakade av till exempel naturhändelser, olyckor, terrordåd eller vid krig. 

MSB har fyra (4) avtalskommuner som ska tillhandahålla sök och räddningsresursen. Dessa kompletteras med hundsök via Svenska Brukshundklubben (SBK) och byggnadsteknisk expertis. Vid behov kan förstärkningsresursen förstärkas med fler personer med kompetenserna ovan samt med andra förstärkningsresurser som exempelvis förstärkningsresurs för stöd till samverkan och ledning (FSOL), värdlandsstöd eller CBRN. Resursen Sök och Räddning är anpassad till svenska förhållanden. Resursens funktion är att med specialanpassat materiel och specialutbildad personal:

  • Hitta människor i rasmassor
  • Stabilisera och forcera byggnadsdelar
  • Bistå sjukvårdspersonal vid losstagning och stabilisering av skadade personer

Senast granskad: 20 mars 2019

Till toppen av sidan