Till innehåll på sidan

Godsdeklaration vid transport på väg

Här finns information om vilka uppgifter godsdeklarationen för transport på väg behöver innehålla.

Godsdeklarationen upprättas av avsändaren. Uppgifterna behöver inte anges på ett speciellt formulär utan brukar normalt lämnas på en vanlig fraktsedel.

Nationell transport

Vid nationell transport, behöver godsdeklarationen endast skrivas på svenska, norska eller danska enligt multilateralt avtal M85.

Internationell transport

Vid internationell transport ska godsdeklarationen skrivas på avsändarlandets språk och dessutom på ett av språken engelska, tyska eller franska.

Godsdeklarationens innehåll

Godsdeklarationen ska innehålla följande allmänna uppgifter för varje ämne eller föremål:

a. UN-nummer, föregånget av bokstäverna ”UN”.

b. Officiell transportbenämning (n.o.s.-benämningar ska oftast kompletteras med teknisk benämning).

c. Etikettnummer och nummer på eventuell sekundäretikett inom parentes. För ämnen och föremål för vilka det inte finns några nummer på etiketter i tabell A i kapitel 3.2, ska istället klassen eller klassificeringskoden anges. För litium- batterier med UN-nummer 3090, 3091, 3480 och 3481 ska ”9” anges.

d. I förekommande fall förpackningsgrupp, som får föregås av bokstäverna PG (exempelvis PG III).

e. Antal kollin och en beskrivning av dem.

f. Totala mängden av varje slag av farligt gods (volym, bruttovikt eller nettovikt).

g. Avsändarens namn och adress.

h. Mottagarens namn och adress.

i. Eventuella uppgifter som krävs enligt villkoren för någon särskild överenskommelse, till exempel ett multilateralt avtal.

k. I förekommande fall restriktionskoden för tunnlar eller beteckningen (-) beroende på vad som tilldelats ämnet eller för transport av klass 7 enligt särskild överenskommelse.

Uppgifterna a, b, c, d och k måste skrivas i denna ordningsföljd. Exempelvis: UN 1230 Metanol, 3 (6.1), II, (D/E)

För övriga uppgifter krävs ingen speciell ordningsföljd och för vissa klasser krävs också ytterligare information.

Vid transport av tömda, ej rengjorda förpackningar och tömda, ej rengjorda tankar krävs andra uppgifter i godsdeklarationen. Läs mer i avsnitt 5.4.1 i ADR-S. 

Senast granskad: 4 april 2024

Till toppen av sidan