Till innehåll på sidan

Hot- och riskkartor, utbredning för 100-års flöde - nedladdningstjänst

Detaljer

Ämneskategori

  • Olycksförebyggande
  • Naturolyckor och klimat

Typ av system

  • Kartor och GIS

För att se och använda sig av nedladdningstjänsterna korrekt bör Internet Explorer användas

Metadata för tjänsterna finns på: www.geodata.se

Länk till hot- och riskkartor, utbredning för 100-års flöde:
http://gis-services.metria.se/msbfee/MSB_TopAtomFeed_HotRisk100.xml

Utbredningsskikt för klimatanpassat 100-års flödet/nivån i slutet av seklet motsvarande hotkartor/riskkartor för de områden med betydande översvämningsrisk enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) 2018. För vattendrag finns endast utbredningsskikt för ett avgränsat område och inte hela vattendraget. Om ett område identifierats utifrån hav och det i området också finns ett vattendrag eller en sjö så finns även hotkartor/riskkartor framtagna för dessa.

Datamängden är ett resultat av revideringen av steg 2 för cykel 2 (2019) inom översvämningsdirektivet men även steg 2 i cykel 1 (2013) finns  med i datamängden och där ingick inte översvämningar från havet som de gör i revideringen av steg 2 för cykel 2 (2019). För vattendrag har en tvådimensionell hydraulisk modell använts för att ta fram utbredningen. För havet, Vänern, Vättern och Mälaren har en analys av höjd använts. Vilken cykel respektive hotkarta/riskkarta är i från framgår i attributtabellen.

Mer information om förordningen om översvämningsrisker finns på

Senast granskad: 10 juli 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan