Till innehåll på sidan

Hälsa under insats

Många av MSB:s insatser görs i områden med bristande tillgång till sjukvård. Därför är det av viktigt att insatspersonal har god beredskap för vad som ska göras vid eventuell sjukdom eller skada.

God beredskap

Inför en insats ska du som insatspersonal:

  • ha kunskap om vad en bör tänka på i förebyggande syfte för att inte bli sjuk
  • kunskap om egenbehandling
  • kännedom om vilka medicinska resurser som finns i närområdet
  • samt veta hur en ska agera för att aktivera en medicinsk evakuering.

Kunskaper i förebyggande syfte

Ytterst är det ditt eget ansvar som insatspersonal att sköta din hälsa inför en insats. MSB strävar efter att ge ett så bra stöd som möjligt till all insatspersonal före, under och efter insats.

Under introduktionsutbildningen får registrerade i resursbasen utbildning som har syftet att öka förståelsen för de hälsorisker som insatser kan medföra, hur en förebygger ohälsa och hur en ska agera vid olycka eller sjukdom.
 
I anslutning till insats bjuds insatspersonalen vanligen in för en informationsträff. I samband med detta går MSB:s medicinska koordinator igenom specifika hälsoaspekter som är relevanta för den aktuella insatsen. Det här är också ett utmärkt tillfälle att ställa frågor.

Inför insats får insatspersonalen ett första hjälpen kit. Första hjälpen kittet ska kunna användas av all insatspersonal som har gått MSB:s introduktionsutbildning.
 
Denna innehåller bl.a. förbandsmateriel för blödningar, plåster, smärtstillande tabletter och basal behandling vid diarrésjukdom. Det är bra om du som insatspersonal har god kunskap om egenbehandling av vanliga sjukdomar.
 
Om du som insatspersonal använder någon medicin är det ditt eget ansvar att ta med denna. En ska tänka på att ta med medicin för hela insatstiden och gärna ha den fördelad i olika väskor ifall att den ena väskan skulle komma bort. Det kan vara bra att ha med sig ett intyg på engelska från behandlande läkare där det framgår vilken medicin som tas med och varför.
 
Vid sjukdom som riskerar att förvärras avsevärt om du blir av med medicinen ska detta diskuteras med medicinsk koordinator före insats.

Efter avslutad insats erbjuds insatspersonalen en hälsoundersökning som är valfri. Vi rekommenderar att denna genomförs 2-3 månader efter hemkomst. Vår medicinska koordinator finns tillgängliga ifall en har frågor kring sin hälsa vid hemkomst.


Stöd från Sverige

MSB:s medicinska koordinatorer finns tillgänglig för insatspersonalen före, under och efter insats. Förutom att delta i utbildning och arbeta med förebyggande hälsoarbete kan medicinsk koordinator även stödja insatspersonal som blivit sjuka eller skadat sig under insats.
 
Insatspersonal som blir akut sjuka under insats ska i första hand under kontorstid (08.00-16.30 svensk tid) kontakta medicinsk koordinator, utanför kontorstid kontaktas MSB:s beredskapsfunktion, tjänsteman i beredskap (TiB). Vid akut sjukdom ska även aktuellt assistansbolag kontaktas, antingen direkt av insatspersonalen eller med stöd från MSB.
 
TiB kan nås alla tider på dygnet under veckans alla dagar. Det är TiB som vid behov ska aktivera nödvändiga stödresurser.

TiB nås på telefonnummer +46-(0)54 150 150. Samtal till TiB kopplas via SOS Alarm AB (begär MSB TiB). 

Stöd på plats 

Merparten av dem som är på insats för MSB är sekonderade till FN eller EU. Detta innebär att de får tillgång till samma sjukvårds- och evakueringsresurser som övrig FN- eller EU-personal.
 
Du som insatspersonalen bör se till att få information om vart du ska vända dig om behov skulle uppstå så snart du anlänt till insatsområdet. MSB rekommenderar att telefonnummer till sjukvårdsresurser på plats alltid bärs med.

I vissa fall behöver MSB:s insatspersonal förlita sig på lokal sjukvård. Kvalitén kan variera från förstklassig sjukhusvård till inrättningar med undermålig hygien som saknar nödvändig utrustning och med outbildad personal. Även tillgängligheten kan variera.
 
Det händer att lokala sjukvårdsinrättningar kräver betalning i förskott, därför kan det vara nödvändigt att ha med sig pengar för att få vård.

När MSB skickar ett team ingår ofta en sjuksköterska och grundläggande sjukvårdsmateriel. Detta för att tillhandahålla sjukvård till teamet. I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår det att ta fram en handlingsplan vid skada eller sjukdom inkluderat en medicinsk evakueringsplan.

Medicinsk evakuering

I ovanliga fall händer det att insatspersonalen blir så svårt sjuka, eller svårt skadade, att de behöver transporteras från insatsområdet för att få medicinsk vård. 

All insatspersonal är försäkrad genom Kammarkollegiet, och har därigenom tillgång till aktuellt assistansbolags service som inbegriper medicinsk evakuering.

Beslut om en medicinsk evakuering görs i samråd med detta assistansbolag, den drabbade insatspersonalen samt MSB. Det kan dröja 1-2 dygn, beroende på insatsort, innan en medicinsk evakuering kan genomföras.

En medicinsk evakuering sker till tredje land i första hand. Bedöms det nödvändigt evakueras insatspersonen vidare till sitt hemland när hen är tillräckligt stabil för en sådan transport. 

 

Senast granskad: 20 maj 2019

Till toppen av sidan