Till innehåll på sidan

Innehåll och upplägg för skorstensfejarutbildningen

Här kan du läsa om skorstensfejarutbildningens innehåll och upplägg.

Innehåll och upplägg

Utbildningen består av 20 studiepoäng och är indelad i två kurser om vardera tio studiepoäng. Kurserna bedrivs såväl som traditionell skolbunden utbildning som på distans (flexibelt lärande). I kurserna ingår arbetsplatsförlagd utbildning i form av lärande i arbete (LIA) med totalt sju studiepoäng.

 • Utbildningsplan och kursplaner

  Utbildningen är indelad i två kurser om vardera 10 studiepoäng. Kurserna bedrivs såväl som traditionell skolbunden utbildning som på distans (flexibelt lärande). I kurserna ingår arbetsplatsförlagd utbildning i form av lärande i arbete (LIA) med totalt sju studiepoäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska genomföras vid ett sotningsdistrikt eller, då så krävs, vid företag inom andra branscher eller kommunala förvaltningar.

  Grundutbildningen till skorstensfejare består av kurserna:

  • Eldstäder, sotning, energi och författning, 10 sp.
  • Imkanaler, rengöring, administration, miljö och energi, 10 sp.

  Utbildningsplan SkorstensfejarutbildningenKursplan Eldstäder, sotning, energi och författningKursplan Imkanaler, rengöring, administration, miljö och energi

  Studerandehandbok

  I studerandehandboken kan du läsa om vilka bestämmelser som gäller under utbildningarna. Den hanterar bland annat studerandeinflytande, examinationer, studieuppehåll, byten mellan skolor, disciplinära åtgärder med mera.

  Studerandehandbok

 • Examination och betygssättning

  Varje kurs eller kursavsnitt avslutas med examination. Formerna för bedömning kan ske på flera olika sätt. Bedömningen kan genomföras skriftligt, muntligt eller genom praktisk tillämpning, enskilt eller i grupp.

  Examination

  Vid examination tas även hänsyn till aktivt deltagande under seminarier, grupparbeten och handledningstillfällen. Kursansvarig lärare informerar vid kursstart om vilka examinationsformer som gäller och när dessa äger rum.

  Betygsgrader

  På samtliga kurser ges betyget Godkänt eller Icke Godkänt. Skulle du missa en examination ges två möjligheter till omtentamen. Därefter får du vänta till nästa ordinarie kurstillfälle.

 • Skorstensfejarutbildning på distans med närträffar

  Utbildningen genomförs på distans med närträffar. Utbildningen består av schemalagda aktiviteter online och fysiska träffar vid MSB:s skola i Rosersberg. Rosersberg ligger i Sigtuna kommun en dryg halvtimme med pendeltåg från centrala Stockholm.

  Utbildningen bedrivs som schemalagda heltidsstudier på dagtid och består av teoretiska lektioner, föreläsningar och övningar där du ska delta. En viktig beståndsdel i distansutbildningen är samarbete med dina kurskamrater. Ni kommer att delas in i studiegrupper och tillsammans använder ni lärplattformen för att kunna samarbeta.

  Närträffarna är obligatoriska och genomförs vid MSB:s skola i Rosersberg. Det är vid närträffarna de teoretiska och praktiska examinationerna genomförs.

 • Datum för närträffar och LIA

  Vårterminen 2024:

  Vecka 4 Distansstudier 2 dagar (måndag-tisdag)
  Vecka 4 Närträff 1 i Rosersberg 2 dagar (onsdag-torsdag)
  Vecka 4 Distansstudier 1 dag (fredag)
  Vecka 5-8 Distansstudier 5 dagar/vecka (måndag-fredag)

  Vecka 9

  Närträff 2 i Rosersberg 5 dagar (måndag-fredag)
  Vecka 10-13 LIA-period 1 5 dagar/vecka (måndag-fredag)
  Vecka 14-18 Distansstudier 5 dagar/vecka (måndag-fredag)
  Vecka 19 Närträff 3 i Roserberg 3 dagar (måndag-onsdag)
  Vecka 19 Distansstudier 2 dagar (torsdag-fredag)
  Vecka 20-22 LIA-period 2 5 dagar/vecka (måndag-fredag)
  Vecka 23 Närträff 4 i Rosersberg 3 dagar (måndag-onsdag)
  Vecka 23 Distansstudier 2 dagar (torsdag-fredag)

  Med reservation för ändringar.

  Höstterminen 2024:

  Vecka 36 Distansstudier 1 dag (mån)
  Vecka 36 Närträff 1 i Rosersberg 3 dagar (tis-tors)
  Vecka 36 Distansstudier 1 dag (fre)
  Vecka 37-40 Distansstudier 5 dagar/vecka (mån-fre)

  Vecka 41

  Närträff 2 i Rosersberg 5 dagar (mån-fre)
  Vecka 42-45 LIA-period 1 5 dagar/vecka (mån-fre)
  Vecka 46-49 Distansstudier 5 dagar/vecka (mån-fre)
  Vecka 50 Närträff 3 i Roserberg 4 dagar (mån-tors)
  Vecka 50 Distansstudier 1 dag (fre)
  Vecka 51 Distansstudier 5 dagar (mån-fre)
  Vecka 2-4 LIA-period 2 5 dagar/vecka (mån-fre)
  Vecka 5 Närträff 4 i Rosersberg 4 dagar (mån-tors)
  Vecka 5 Distansstudier 1 dag (fre)

  Med reservation för ändringar.

LIA - lärande i arbete

Studierna varieras med lärande i arbete (LIA) vilket innebär att dina studier förläggs på ett sotningsföretag där du gör din praktik.

Mer information om LIA - lärande i arbete.

Senast granskad: 7 maj 2024

Till toppen av sidan