Till innehåll på sidan

Förarutbildning för ADR

Förarutbildning ges i formerna grundkurs, specialkurser och repetitionsutbildning. I all utbildning ingår obligatoriska individuella praktiska övningar.

Grundkursen utgör en obligatorisk bas för all utbildning och kompletteras med de specialkurser som eleven har behov av. Individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud är obligatoriska delar av utbildningen i såväl grundkurser, eventuellt kompletterade med specialkurser, som repetitionsutbildningar.

Grundkurs

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt.

Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen. En grundkurs består av 18 lektioner.

När föraren efter utbildningen har skrivit prov med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år.

Specialkurser

Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera

 1. explosiva ämnen och föremål i klass 1,
 2. radioaktiva ämnen i klass 7, eller
 3. farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1 000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1 000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3 000 liter.

En specialkurs för explosiva ämnen och föremål respektive radioaktiva ämnen, består av 8 lektioner vardera och en specialkurs för tanktransport består av 12 lektioner.

Repetitionsutbildning

ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås följd av prov med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Repetitionsutbildning ges av utbildningsanordnare som är godkända av MSB.

Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser. Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras.

Individuella praktiska övningar

I grundkurser, eventuellt kompletterade med specialkurser, och repetitionsutbildningar ingår obligatoriska individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud.

Utbildningstider

Beroende på vilka kurser som eleven är i behov av gäller följande utbildningstider:

 • Grundkurs: 18 lektionstimmar + praktiska övningar, dvs. 2,5 - 3 dagar beroende på antal elever vid praktiska övningar.
 • Grundkurs och klass 1: 18 + 8 = 26 lektionstimmar + praktiska övningar, dvs. 3,5 - 4 dagar
 • Grundkurs och klass 7: 18 + 8 = 26 lektionstimmar + praktiska övningar, dvs. 3,5 - 4 dagar
 • Grundkurs och tank: 18 + 12 = 30 lektionstimmar + praktiska övningar, dvs. 4 - 4,5 dagar
 • Grundkurs, klass 1 och klass 7: 18 + 8 + 8 = 34 lektionstimmar + praktiska övningar, dvs. 4,5 - 5 dagar
 • Grundkurs, klass 1 och tank: 18 + 8 + 12 = 38 lektionstimmar + praktiska övningar, dvs. 5 - 5,5 dagar
 • Grundkurs, klass 7 och tank: 18 + 8 + 12 = 38 lektionstimmar + praktiska övningar, dvs. 5 - 5,5 dagar
  Grundkurs, klass 1, klass 7 och tank: 18 + 8 + 8 + 12 = 46 lektionstimmar + praktiska övningar, dvs. 6 - 6,5 dagar
 • Repetitionsutbildning: Minst hälften av den tid som anges för motsvarande förstagångskurser. Det går att ersätta en repetitionsutbildning med motsvarande förstagångsutbildning.

Hitta utbildare

Du som behöver genomgå en förarutbildning eller förnya ADR-intyget hittar utbildare här:

ADR-utbildare/utbildningsanordnare

Senast granskad: 20 december 2022

Till toppen av sidan