Till innehåll på sidan

Samlat stöd till regioner

Regionerna får statlig ersättning för att genomföra åtgärder för att stärka krisberedskap och civilt försvar.

De uppgifter som regionerna ska utföra och vilket stöd staten ska bidra med finns beskrivet i överenskommelsen:

Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar 2018-2020Här har vi samlat det stöd som MSB tar fram som kan användas av regionerna i arbetet. Ytterligare stöd ges av länsstyrelser, Socialstyrelsen och Trafikverket.

Uppgifter och stöd inom krisberedskap

 • Rapportering

  Regionens uppgift

  • i samverkan med länsstyrelsen, Socialstyrelsen och MSB implementera rutiner för rapportering av lägesbilder

  Stöd under utveckling

  • en lösning för att regionerna ska kunna rapportera och utbyta information på ett effektivt sätt

  Befintligt stöd

  Utbildningar i Rakel

  Information om WIS

   

Uppgifter och stöd inom civilt försvar

 • Kompetenshöjning inom totalförsvar

  Regionens uppgift

  • Nyckelpersoner ska  ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar

  Arbetet med kompetenshöjning ska påbörjas 2018 och genomföras 2019.

  Stöd under utveckling

  • kartläggning av lagstiftning och framtagande av systematiskt koncept för kunskapsspridning
  • en  sammanställning  och  utbildning  om  det regelverk som gäller för regionerna inför och vid höjd beredskap
  • en webbaserad utbildning från MSB i totalförsvar

  Befintligt stöd

  • regionala totalförsvarskonferenser har genomförts under 2018

  Utbildningsmaterial civilt försvarWebbutbildning: Totalförsvar - ett gemensamt ansvar

 • Krigsorganisation och krigsplacering

  Regionens uppgift

  • påbörja en planering för uppgifter inom totalförsvaret, för  den  verksamhet som  regionen  ska bedriva   under   höjd   beredskap   samt   dess   krigsorganisation   och  krigsplaceringar

  Regionen ska påbörja uppgifterna under andra halvan av 2019 och genomföra dem under 2020.

  Befintligt stöd

  Vägledning i krigsorganisation och krigsplacering för regionerÖvergripande planeringsförutsättningar för planering för det civila försvaret finns i en bilaga i vägledningen.

 • Rapportering civilt försvar

  Regionens uppgifter

  • medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för informationsutbyte
  • i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för rapportering och för lägesbilder

  Stöd under utveckling

  • en etablerad lösning som klarar krav på  utbyta information som rör Sveriges säkerhet

Övningsstöd för regionstyrelser - att leda vid höjd beredskap

Finansiering av åtgärder

Anvisningar för hur den statliga ersättningen får användas

Kontakt

LEH-funktionen
0771-240 240

Senast granskad: 2 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan