Till innehåll på sidan

Det nya totalförsvaret – En hjälp på vägen! : hantering av hemliga uppgifter i en fristående dator

Det nya totalförsvaret – En hjälp på vägen! : hantering av hemliga uppgifter i en fristående dator

Detaljer

Det nya totalförsvaret – En hjälp på vägen! : hantering av hemliga uppgifter i en fristående dator
Publikationsnummer
MSB1309
ISBN-nummer
978-91-7383-891-7
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
29 s.
Pris
0 kronor
Publikationen Det nya totalförsvaret - En hjälp på vägen! : hantering av hemliga uppgifter i en fristående dator baseras bland annat på tidigare säkerhetsskyddslagstiftning. Den är trots detta till viss del tillämpbar då tänket i grunden är detsamma. Gällande säkerhetsskyddslagstiftning fokuserar mer på informations- och it-säkerhet och har nu mer specifika krav på it-system. Publikationen ska ses som ett stöd i arbetet men inte ses som gränssättande eller uttömmande avseende på de säkerhetsåtgärder som kan komma att behöva vidtas. Publikationen baseras på bland annat tidigare säkerhetsskyddslag (1996:627) och säkerhetsskyddsförordning (1996:633), Säkerhetspolisens tidigare föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (PMFS 2015:3) samt Försvarsmakten KSF Krav på IT-säkerhetsförmågor hos IT-system v3.1 och handbok Säkerhetstjänst Informationssäkerhet. Skiljer sig uppgifter i MSBs publikation mot uppgifter i säkerhetsskyddslagstiftningen eller i Säkerhetspolisens vägledningar ska givetvis säkerhetsskyddslagstiftningen och Säkerhetspolisens vägledningar följas. Se MSBs publikation som ett komplement till gällande säkerhetsskyddslagstiftningen och Säkerhetspolisens vägledningar om säkerhetsskydd. MSB avser inte att uppdatera publikationen då denna togs fram i det inledande arbetet med det nya totalförsvaret vilket skedde innan Säkerhetspolisen tog fram vägledningarna om säkerhetsskydd utifrån den nya säkerhetsskyddslagstiftningen.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan