Till innehåll på sidan

Brottsförebyggande

MSB arbetar med att förhindra terrorism och annan allvarlig brottslighet med farliga ämnen. Vi ansvarar för prövning av tillstånd till sprängämnesprekursorer och ger ut vägledningar om detta, om transportskydd och om hanteringen av kemiska produkter. Vid hantering av explosiva varor ställer MSB:s föreskrifter krav för att förhindra stölder.

Explosiva varor

Explosiva varor så som sprängämnen, sprängkapslar, detonerande stubin måste förvaras i förråd som motstår inbrott. Beroende på hur eftertraktad den explosiva varan är för kriminella ställs krav på olika grad av tillgreppsskydd. Vidare ska de flesta explosiva varor som används civilt vara försedda med en unik identitetsmärkning, och den som har dem i sin ägo ska ha ett aktuellt register över dem. Syftet med detta är att varje explosiv vara ska kunna spåras från det att den tillverkas till dess den har förbrukats.

Kemiska hot

Vissa kemiska produkter kan användas för terrorism och annan allvarlig brottslighet. Detta inkluderar giftiga, explosiva och oxiderande ämnen, samt utgångsämnen till sådana ämnen. MSB har gett ut vägledning till verksamheter som hanterar denna slags produkter för att öka skyddet kring dem.

Sprängämnesprekursorer

Sprängämnesprekursorer är utgångsämnen till hemgjorda sprängämnen. Flera av dessa är antingen förbjudna eller tillståndspliktiga för privatpersoner, och det ställs krav på att ekonomiska aktörer rapporterar misstänkta händelser med denna typ av produkter till polisen.

Transportskydd

Vid transport av de flesta explosiva ämnen och föremål ställs krav på en skyddsplan, vilket även gäller för annat farligt gods med hög riskpotential. Skyddsplanen ska beskriva vilka rutiner och åtgärder en verksamhet genomfört för att minska risken för stöld av godset och sabotage av transporterna. För explosiva ämnen och föremål med hög riskpotential ska lasten dessutom alltid övervakas.

Senast granskad: 17 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan