Till innehåll på sidan

Förebyggande av brott med farliga ämnen

MSB arbetar med att förhindra terrorism och annan allvarlig brottslighet med farliga ämnen. Vi ansvarar för prövning av tillstånd till sprängämnesprekursorer och ger ut vägledningar om detta, om transportskydd och om hanteringen av kemiska produkter. Vid hantering av explosiva varor ställer MSB:s föreskrifter krav för att förhindra stölder.

Illegala sprängningar

Som den myndighet som reglerar hanteringen av explosiva varor arbetar MSB för att förhindra illegala sprängningar. Det sker bland annat genom regelgivning och stöd till kommuner gällande deras tillståndsgivning och tillsyn. MSB har också flera regeringsuppdrag på området, vissa tillsammans med andra myndigheter.

Kemiska hot

Vissa kemiska produkter kan användas för terrorism och annan allvarlig brottslighet. Detta inkluderar giftiga, explosiva och oxiderande ämnen, samt utgångsämnen till sådana ämnen. MSB har gett ut vägledning till verksamheter som hanterar denna slags produkter för att öka skyddet kring dem.

Sprängämnesprekursorer

Sprängämnesprekursorer är utgångsämnen till hemgjorda sprängämnen. Flera av dessa är antingen förbjudna eller tillståndspliktiga för privatpersoner, och det ställs krav på att ekonomiska aktörer rapporterar misstänkta händelser med denna typ av produkter till polisen.

Transportskydd

Vid transport av de flesta explosiva ämnen och föremål ställs krav på en skyddsplan, vilket även gäller för annat farligt gods med hög riskpotential. Skyddsplanen ska beskriva vilka rutiner och åtgärder en verksamhet genomfört för att minska risken för stöld av godset och sabotage av transporterna. För explosiva ämnen och föremål med hög riskpotential ska lasten dessutom alltid övervakas.

Senast granskad: 20 februari 2024

Till toppen av sidan