Till innehåll på sidan

Nyheter inom farligt gods

Här finns alla nyheter som handlar om transport av farligt gods.

Du kan prenumerera på nyheterna via en RSS-läsare. 

Farligt gods RSS-flöde

Mer om våra RSS-flöden

Nyheter

7 november 2023
Klockan 9.28

Brandförebyggande åtgärder i fokus när MSB tog emot delegation från Montenegro

I slutet av oktober tog MSB emot en delegation från Montenegro för att vidareutveckla samarbetet och visa upp god praxis kring brandförebyggande åtgärder.

6 september 2023
Klockan 11.10

Förlängning av multilateralt avtal M353

Förlängning av multilateralt avtal M353 rörande transport av explosiva ämnen och föremål
som tillhör försvarsmakten och som ska destrueras.

3 juli 2023
Klockan 15.54

Vad är nytt eller ändrat i ADR-S och RID-S?

Ta del av samlad information om vilka nyheter och ändringar som kom i 2023 års utgåvor av ADR-S och RID-S.

29 mars 2023
Klockan 14.01

Transport av avfall som är farligt gods och farligt avfall

Transport av farligt gods på väg och järnväg respektive transport av farligt avfall har sina egna av varandra oberoende regelverk, vilka ibland gäller jämsides, men ibland var för sig. Därför behöver den som ska organisera (avsända) avfall för en transport ta reda vilket eller vilka regelverk som gäller innan transport sker.

24 februari 2023
Klockan 12.58

Information om internationella möten gällande regeländringar i ADR-S och RID-S

Information om internationella möten som rör regelförändringar har tidigare getts genom en nyhet. Den informationen kommer numera fås på annat sätt.

12 december 2022
Klockan 11.46

Rapport från det 61:a mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet som hölls i december 2022, om bestämmelser för transport av farligt gods som berör alla transportslag (FN-rekommendationerna) och kommande utgåvor av ADR, RID, IMDG-koden och ICAO-TI.

8 december 2022
Klockan 10.41

Nya föreskrifter om transport av farligt gods träder i kraft vid årsskiftet

Från 1 januari 2023 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods - ADR-S och RID-S. De föreskrifter som gäller nu, får tillämpas som längst till och med 30 juni 2023.

Senast granskad: 20 april 2023

Till toppen av sidan