Till innehåll på sidan

Rakel kundstöd

Rakel kundstöd tar emot beställningar och felanmälningar, aktiverar och avaktiverar Rakelterminaler och besvarar frågor. Våra öppettider är vardagar klockan 8–17. Felanmälan av Rakel som rör drift och täckning, samt akut aktivering av Rakelterminaler tas emot dygnet runt.

Kontaktuppgifter

Telefon: 020-250 250

Fax: 010-240 44 05

E-post: kundstod.rakel@msb.se

Postadress: Teracom/ Rakel kundstöd, Box 30150, 104 25 Stockholm

MSB – Rakel e-tjänst

 • Behörig beställare och behörig kontaktperson

  Varje kund i Rakel har en eller flera behöriga beställare och behöriga kontaktpersoner. Det är främst dessa som har kontakt med kundstöd.

  Behörig beställare kan:

  • Beställa/säga upp abonnemang och tilläggstjänster.
  • Lägga till, ta bort och få information om behöriga beställare och kontaktpersoner.
  • Aktivera och avaktivera Rakelabonnemang.

  Behörig kontaktperson kan:

  • Aktivera och avaktivera Rakelabonnemang.

  Vid behov kan en funktion (en grupp av personer som har samma kontaktuppgifter) vara behörig kontaktperson.

  Alla användare kan anmäla fel och driftstörningar. Återkoppling sker dock till behörig kontaktperson eller behörig beställare.

  För att anmäla behörig kontaktperson och behörig beställare använd blanketten Anmälan eller ändring av behörig kontaktperson/beställare (R3).

  Du kan även anmäla ändringarna via vår e-tjänst:

  MSB – Rakel e-tjänst

  Varje användarorganisation bestämmer själv hur deras behörighetsstruktur ska se ut. Det finns inga restriktioner från MSB på hur många behöriga beställare och behöriga kontaktpersoner man får ha.

  Varje kund ska löpande uppdatera uppgifterna över behöriga beställare och behöriga kontaktpersoner hos Rakel kundstöd.

  Vid ett specifikt felärende kan behörig kontaktperson eller behörig beställare ge Rakel kundstöd rätt att utbyta information med en annan namngiven person hos till exempel en Rakelpartner för att underlätta felavhjälpningen.

 • Informationsklassning

  Om du gör bedömningen att några av uppgifterna är hemliga eller skyddsvärda behöver du välja något av de kommunikationssätt som finns till Rakel kundstöd som är lämpligt för sådana uppgifter.

Svar på vanliga frågor till Rakel kundstöd

Senast granskad: 7 december 2023

Till toppen av sidan