Till innehåll på sidan

Övningsinriktning

Övningsinriktningen är ett viktigt verktyg för aktörsgemensam inriktning av samverkansövningar.

Övningsinriktningen tas fram av MSB i dialog med aktörerna i Nationellt forum för samordning av samverkansövningar (NAFS). Den tydliggör de förmågor som är prioriterade att öva i samverkansövningar. Myndigheter som planerar samverkansövningar ska utgå från övningsinriktningen. Övningsinriktningen revideras under fördjupningsperioderna.

 • Övningsinriktning 2022-2026

  I januari 2022 togs beslut om den nya övningsinriktningen. Inriktningen gäller för samverkansövningar på nationell och regional nivå samt för övningar inom EU och internationellt där svenska myndigheter deltar aktivt.

  Övningsinriktningen som gäller 2022-2026 har tagits fram i dialog med Nationellt forum för inriktning och samordning av övningar (NAFS). Som underlag för inriktningen har aktörerna bland annat utgått ifrån analyser av utvärderingsresultat från genomförda samverkansövningar mellan 2016-2020.

  Utvärderingsresultaten visar bland annat att aktörerna har övat olika förmågor i varierande omfattning. Aktörerna har byggt upp en grundläggande kunskap och i flera fall kommit längre och vidareutvecklat färdigheter. Ett stort fokus har legat på samverkan och ledning kopplat till totalförsvarsplaneringen. Förmågor vad gäller resurshantering har övats i mindre skala.

  Övningsinriktning 2022-2026

  Frågor och svar om övningsinriktningen

  Introduktion till övningsinriktningen

Frågor och svar

Senast granskad: 21 oktober 2022

Till toppen av sidan