Till innehåll på sidan

Antagning Utbildning i skydd mot olyckor

Här kan du läsa om antagning till Utbildning i skydd mot olyckor, bland annat hur platserna fördelas vid urval.

MSB använder sig inte av meritpoäng på samma sätt som högskolor och universitet, det ges inte meritpoäng för matematik, engelska eller språk.

Urval

När det är fler sökande till utbildningen än det finns platser gör MSB ett urval bland de sökande som är behöriga.

Fördelning av platser

Hur du har styrkt din behörighet avgör i vilken urvalsgrupp du prövas i. Alla behöriga sökande i varje grupp rangordnas efter sitt meritvärde.
 
Antalet platser på Skydd mot olyckor fördelas enligt följande:

 • 50 procent av platserna tillsätts av sökande med betyg. I betygsgruppen ingår också sökande med studieomdöme från folkhögskola.
 • 30 procent av platserna tillsätts av sökande som gjort högskoleprovet 
 • 20 procent av platserna tillsätts med sökande som har betyg inklusive arbetslivserfarenhet

Betygsurval: Grupp I-III

Platserna i betygsurvalet fördelas i tre steg:

 1. Först fördelas platserna i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och i folkhögskolegruppen.
 2. Sedan platserna har fördelats mellan betygsgruppen och folkhögskolegruppen, fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga sökande i BI och BII.
 3. Platserna i BII minskas med en tredjedel av platserna. Den tredjedelen går sedan till BI.

Vilken grupp du prövas i beror på vilken utbildning du gått, men också om du kompletterat:

 • I grupp I ingår sökande som söker på sitt gymnasiebetyg, utan kompletteringar.
 • I grupp II ingår sökande med gymnasiebetyg som har kompletterat
 • I grupp III ingår sökande som studerat vid folkhögskola och fått ett studieomdöme.

Betyg inklusive arbetslivserfarenhet

Den som har arbetslivserfarenhet (ALE) på minst två år på lägst halvtid kan få extrapoäng till sitt betygsmeritvärde.

Detta sker enligt följande:

2-5 års ALE +0,5 poäng
5-7 års ALE +1,5 poäng
Över 7 års ALE + 2 poäng
Räddningstjänsterfarenhet,
minst 1 år som brandman på heltid alt 3 år som räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) eller vårderfarenhet minst 1 år heltid
+0,5 poäng


En person kan få max 2,5 poäng extra tillräknat till betygsmeritvärdet (över 7 års ALE + Räddningstjänsterfarenhet, minst 1 år heltid alt 3 år deltid eller vårderfarenhet på heltid minst ett år)

 • Hur du intygar arbetslivserfarenhet

  Vad räknas som arbetslivserfarenhet?

  Som arbetslivserfarenhet räknas en eller flera anställningar från och med det år du fyller 16 år. Eget företag, vård av barn, vård av annan person och värnpliktstjänstgöring räknas också som arbetslivserfarenhet. All arbetslivserfarenhet räknas oavsett längd och du kan ha förvärvat den antingen i Sverige eller utomlands. Från gymnasietiden får du endast räkna arbete under sommarloven.

  Arbetstid

  Du ska ha arbetat minst halvtid för att din arbetslivserfarenhet ska kunna tillgodoräknas. Normal arbetstid för heltidsarbete är 38 timmar/vecka. Kravet på minst halvtid kan uppfyllas genom flera olika arbeten samtidigt. Arbetstiden under perioden ska då sammanlagt uppgå till minst halvtid, det vill säga 19 timmar/vecka.

  Timanställning

  All arbetstid räknas som arbetslivserfarenhet. Kravet på minst halvtid kan uppfyllas genom flera olika arbeten samtidigt. Vid timanställning räknas omfattningen i genomsnitt för hela perioden. Det viktiga är att arbetstiden under perioden sammanlagt uppgår till minst halvtid.

  Vad ska jag skicka in?

  Arbetslivserfarenhet kan styrkas på flera olika sätt. Vilka intyg du ska skicka in beror på om du har haft en anställning eller om du har förvärvat din arbetslivserfarenhet på annat sätt.

  Arbetsintyg

  För att ett intyg ska godtas och registreras ska

  • det vara daterat tidigast den dag anställningen upphörde. Undantag gäller för pågående anställning. Då ska intyg för höstens antagning vara daterade tidigast i januari för att tillgodoräknas till den 30 juni och för vårens antagning i juli för att tillgodoräknas till den 31 december.
  • omfattningen av arbetet, det vill säga om du har arbetat heltid, halvtid eller varit timanställd.
  • det framgå under vilken period du har arbetat.

  Observera att ett anställningsbevis inte kan används för att styrka arbetslivserfarenhet.

  Eget företag

  Arbete i eget företag dokumenteras med intyg från företagarförening eller revisor. På intyget måste omfattningen av arbetet framgå.

  Vård av barn

  Vård av barn fram till den dagen barnet fyller 10 år får tillgodoräknas. Bifoga personbevis för dig och barnet.

  Vård av annan person

  Vård av annan anhörig ska styrkas genom intyg från läkare, distriktssköterska, kommunalnämnd eller liknade. Av intyget ska framgå personens behov av vård samt omfattningen av arbetet.

  Värnpliktstjänstgöring

  Värnpliktstjänstgöring eller civil grundutbildning ska styrkas med en kopia av ditt militära eller civila betyg.

Högskoleprov

I provurvalet, grupp HP, konkurrerar du på ditt högskoleprovsresultat.

För att delta i provurvalet, grupp HP, måste du vara behörig. Det innebär att du måste uppfylla kraven för behörighet för den eller de utbildningar du sökt.

Medicinsk kontroll

Alla som antas till utbildningen får en tid för läkarundersökning. Den görs i regel under augusti månad för kursstart på hösten och i december och januari för kursstart på våren.

Läs mer om den medicinska kontrollen här: Medicinsk kontroll

Reservantagning

Vi gör ett överintag från början på utbildningen och det händer att vi inte behöver anta reserver. Om en reserv skulle behöva antas sker detta i första hand genom telefonsamtal och i andra han via mejl. Om ni får en påringning eller ett mejl är det viktigt att ni svarar på det, oavsett om du vill ha din plats eller inte.

Senast granskad: 15 september 2022

Till toppen av sidan