Till innehåll på sidan

Ansök om att bli operativ personal

MSB:s resursbas består av kvalitetssäkrade personer med kompetens inom en rad olika områden. För att stärka kapaciteten i resursbasen söker MSB kontinuerligt efter personer med olika kompetensområden. Har du den kompetens som vi söker och ett intresse av att arbeta inom MSB:s insatsverksamhet? I så fall ska du registrera dig i på MyPages.

Första steget - registrera dig på MyPages

MyPages är en webbportal där alla som är intresserade av att arbeta i MSB:s insatser kan registrera sina kontaktuppgifter samt information om utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper. Uppgifterna du registrerar i MyPages blir ditt CV.  

Den information som du registrerar i MyPages ligger till grund för oss vid en eventuell rekrytering till insats eller vid registrering till resursbasen. Det är därför av stor vikt att du gör en komplett registrering, samt att du registrerar dina uppgifter på engelska. För att dina uppgifter hela tiden ska vara så konkurrenskraftig som möjligt bör du uppdatera dina uppgifter på MyPages kontinuerligt.

Logga in på befintligt MyPages-konto

Registrera ny användare

Kandidatbank

Genom att registrera dig på MyPages hamnar du i vår kandidatbank. Det innebär inte att du har blivit registrerad i MSB:s resursbas eller att du automatiskt kommer att kontaktas av handläggare på MSB. För att registreras i resursbasen, vilket är en förutsättning för att kunna delta i insats, måste du genomgå en urvalsprocess. Du kan söka till resursbasen när vi annonserar efter en viss kompetens.

Sök till resursbasen

Om vi behöver stärka resursbasen med en viss typ av kompetens annonserar vi på hemsidan. För dessa annonser finns det vid publiceringstillfället ingen faktiskt tjänst som ska tillsättas. Vi stärker upp på förhand, för behov som vi tror kommer att uppstå i insatsverksamheten.
 
Aktuella annonser 

Ansöka  

Ansökan sker genom att du klickar du på annonsen, därefter loggar du in på ditt MyPages-konto. Du kommer då att få möjlighet att skriva ett personligt meddelande till din ansökan. Ditt CV utgörs av de uppgifter som du redan har registrerat via MyPages.

Urval

När ansökningstiden har gått ut för en annons genomförs en urvalsprocess. De personer som vi anser möter kompetenskraven bjuds in till intervju. Nästa steg är att kontakta de personer som angivits som referenser. De sökande som efter intervju/rekryteringsseminarium och referenstagning godkänns, registreras i resursbasen.

MSB vill ha fler kvinnor i internationella insatser

För att MSB ska bli effektivt i det internationella arbetet och nå ut till hela befolkningen i ett katastrof- eller konfliktområde, måste ett aktivt arbete ske för att involvera kvinnorna i den lokala befolkningen.
 
En förutsättning för detta är ofta att även inkludera kvinnor i de svenska insatsstyrkorna. I relation till FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och den svenska handlingsplanen för densamma arbetar MSB bland annat med att

  • öka andel kvinnor på internationella insatser genom ökad rekrytering och nominering av kvinnor till insatser,
  • stärka skyddet för kvinnor och flickor genom att bland annat rapportera förbrytelser mot folkrätten till uppdragsgivare och påverkansorganisationer,
  • arbeta med genusperspektiv i insatsverksamheten genom att beakta kvinnors, mäns, flickors och pojkars behov och situation under alla faser av en insats, utbilda insatspersonal och intern personal på MSB i hur man arbetar med genusperspektiv i insatser.

Om MSB:s miljö- och jämställdhetsarbete vid internationella insatser

Support MyPages

Stöter du på problem eller har synpunkter gällande MyPages är du varmt välkommen att kontakta vår supportfunktion genom att skicka ett meddelande till: mypages@msb.se

Om du önskar att bli uppringd för vägledning per telefon, ange detta i meddelandet tillsammans med ett telefonnummer där vi kan nå dig.

Vanliga frågor och svar om MyPages

Senast granskad: 15 maj 2019

Till toppen av sidan