Till innehåll på sidan

PFRA: områden med historiska översvämningar - nedladdningsstjänst

Detaljer

Ämneskategori

  • Olycksförebyggande
  • Naturolyckor och klimat

Typ av system

  • Kartor och GIS

För att se och använda sig av nedladdningstjänsterna korrekt bör Internet Explorer användas

Metadata för tjänsterna finns på: www.geodata.se

Länk till nedladdningstjänt om PFRA:
http://gis-services.metria.se/msbfeed/MSB_TopAtomFeed_PFRA.xml

Områden redovisas som ett punktobjekt och visar historiska översvämningar (PFRA) som MSB använt vid revidering av steg 1, identifiering av områden med betydande översvämningsrisk (APSFR) enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956).

Datamängden visar översvämningar som har inträffat för Sveriges områden med betydande översvämningsrisk enligt förordningen (SFS 2009:956) om översvämningsrisker. Områdena redovisas endast som ett punktobjekt och inte utbredningen för området.

Mer information om översvämningsdirektivet

Senast granskad: 10 juli 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan